Vragenlijst – Ingebrekestelling inbreuk op auteursrecht

Beste klant. 

 

In tegenstelling tot onze pakketten (documenten- branche-, GDPR- en totaalpakketten), is onze documentenshop nog in volle ontwikkeling.

     Toch willen we u niet onthouden van een correct en up-to-date document.

     De vragenlijst welke u hieronder vindt, is dezelfde als in de pakketten.  Alleen worden uw antwoorden door ons handmatig ingegeven.  

 

Dit heeft geen invloed op de prijs!

     De prijs is dezelfde welke u binnenkort in de documentenshop zal vinden.

 

Uw document binnen het uur ontvangen? *     

Maak de betaling over op onze rekening :   , vul vervolgens onderstaande vragenlijst in en upload uw betalingsbewijs. Wij gaan onmiddellijk voor u aan de slag.

     ( * ) Wanneer de vragenlijst ons voor 21 uur toekomt.  Zoniet ontvangt u het document de volgende dag vóór 8 uur.

 

 

Een ingebrekestelling binnen een pakket bestellen?

 

  Snel en eenvoudig, zonder papierwerk
  Zekerheid tegen een vaste, scherpe prijs
  Al vanaf € 399,- excl. BTW
  Bespaar duizenden euro’s op juridische documenten

Betaal € 30,25 (btw incl.) op rek. BE96.7360.4281.9605
Vul hieronder de vragenlijst “ingebrekestelling inbreuk auteursrechten” in, voeg uw betalingsbewijs toe en ontvang uw document

 

I. UW GEGEVENS

2. Wie is de afzender van de brief?*
UzelfEen rechtspersoon (vennootschap of vereniging)

2.1. Indien een rechtspersoon, geef naam en rechtsvorm (vb. BVBA, VZW, …):

3. Uw volledige adres of het adres van de rechtspersoon* (straat, huisnummer, postcode, plaats):

4. Uw e-mailadres of het e-mailadres van de rechtspersoon*:

5. Uw telefoonnummer of dat van de rechtspersoon*:

6. Uw BTW nummer:

II. GEGEVENS VAN DE INBREUKMAKER

1.De inbreukmaker is:*een privépersooneen zelfstandige of vrij beroep zonder vennootschapeen vennootschapeen vereniging

1.1. Indien inbreukmaker een privépersoon, een zelfstandige of vrij beroeper is:de heermevrouw

1.2. Naam en voornaam van privépersoon, zelfstandige of vrij beroeper:

1.3. Indien inbreukmaker een vennootschap of vereniging is: naam en rechtsvorm (vb BVBA, VZW, …) van de vennootschap of vereniging:

1.4. Indien inbreukmaker een vennootschap of een vereniging is, wil u de brief dan richten aan:Een vertegenwoordiger van de rechtspersoonEen afdeling van de rechtspersoonAan de rechtspersoon zelf

1.5. Indien aan een vertegenwoordiger, geef naam en voornaam van de vertegenwoordiger:

1.6. Indien aan een afdeling, geef de naam van deze afdeling:

2. Volledige adres van de inbreukmaker*:

III. GEGEVENS OVER DE BRIEF

1. Hoe gaat u de ingebrekestelling aan de inbreukmaker overmaken?* (meerdere opties mogelijk): Via-emailVia faxVia aangetekende briefVia aangetekende brief met ontvangstbewijsOp een andere manier

1.1. Indien u deze gaat overmaken een andere manier. Hoe dan?

1.2. Indien via e-mail. Naar welk e-mailadres stuurt u de ingebrekestelling?

1.3. Indien via fax. Naar welk faxnummer stuurt u de ingebrekestelling?

IV. GEGEVENS OVER HET AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK

1. Op welke datum heeft u de inbreuk vastgesteld?

2. Omschrijf het werk waarop de inbreuk gebeurd is* (Het is belangrijk dat u dit zo nauwkeurig mogelijk doet. Hoe nauwkeuriger de omschrijving, hoe minder discussie bij eventuele vervolgstappen er kan ontstaan)

3. Gaat u een kopie van het beschermde ‘werk’ als bijlage bij de ingebrekestelling toevoegen?* NeenJa

3.1. Indien ja. Komt kopie die je bijvoegt exact overeen met het originele werk? (Alhoewel het auteursrecht een veel bredere bescherming biedt dan alleen maar voor het originele werk, is het toch raadzaam duidelijk te zijn dat de kopie die je bij deze brief bijvoegt slechts een schaal is van het werk dat door de inbreukmaker gebruikt is) NeenJa

4. Omschrijf op welke manier er inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht (Bv. gebruik op uw website, reproductie in magazine, bewerking van het werk, kopieën gemaakt … Het auteursrecht is het recht om het werk openbaar te maken (= aan het publiek bekend maken) en te verveelvoudigen (= ergens een veelvoud van maken). Wanneer een derde het werk openbaar maakt of verveelvoudigt zonder toestemming van de auteursrechthebbende, maakt hij inbreuk op het auteursrecht.)

5. Waar heeft de inbreuk plaatsgevonden? (Dit kan gaan in een tijdschrift, een website, een social media pagina, een folder, … Omschrijf zeer duidelijk waar u de inbreuk heeft vastgesteld.)

6. Binnen hoeveel dagen moet de inbreukmaker stoppen met de inbreuken?

7. Wil u al onmiddellijk schadevergoeding eisen in deze ingebrekestelling? (Of u alleen een waarschuwing wilt sturen of ook een schadevergoeding zal vorderen, is een afweging die u zelf dient te maken. Gaat het om een kleine inbreuk of had de inbreukmaker het werk – als hij toestemming had gevraagd – gratis mogen gebruiken? Dan kan u best alleen een waarschuwing sturen. Echter, als de inbreukmaker anders een vergoeding had moeten betalen voor het gebruik van het werk, dan is het redelijk om een schadevergoeding te vorderen. Inbreukmakers kunnen anders risicoloos te werk gaan. Kies u voor ‘ja’, dan kan u in volgende vragen aangeven hoeveel de schadevergoeding bedraagt en wanneer deze moet betaald worden. Kist u voor “neen”, zal de ingebrekestelling niets zeggen over een schadevergoeding.) NeenJa

7.1. Zo ja, welk bedrag aan schadevergoeding wilt u vorderen? (Zorg voor een zo correct mogelijk begroting van uw geleden schade. De schadevergoeding dient gebaseerd te zijn op de werkelijk opgelopen schade. Dit is bijvoorbeeld het bedrag dat de inbreukmaker had moeten betalen voor gebruik van het werk, als hij wel toestemming had gevraagd. Andere schadeposten kunnen verlies aan exclusiviteit zijn en vermindering van exploitatiemogelijkheden. Dit is belangrijk wanneer u bv. later een procedure voor de rechtbank zou gaan voeren. U zal dan uitleg over de samenstelling van het schadebedrag moeten geven.)

7.2. Tegen wanneer moet de betaling van de schadevergoeding uiterlijk op uw rekening staan? (Zorg voor een redelijke termijn afhankelijk van de omstandigheden en de hoegrootheid van het bedrag)

7.3.Naar welke IBAN zal de inbreukmaker de schadevergoeding moeten overmaken?

7.4. Op wiens naam staat het IBAN?

V. VOEG UW BETALINGSBEWIJS TOE

VI. ALGEMENE VOORWAARDEN
Ik erken kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden

Van zodra wij deze vragenlijst ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Vóór 21 uur doorgestuurd, uw document dezelfde dag nog in uw mailbox. Verstuurd na 21 uur, ontvangst vóór 8 uur daags nadien. Ook tijdens het weekend.

Hebben wij nog vragen, dan mag u van ons een telefoon of mail ontvangen.

Het Easylegal-team

De informatie via deze website verspreid is slechts voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen juridisch advies op maat van de klant en doet geen klant-jurist overeenkomst ontstaan. Ontvangers van de nieuwsbrief of websitebezoekers ontvangen informatieboodschappen over juridische producten en diensten en passen best deze informatie pas toe na inwinnen van juridisch advies. Dit is anders wanneer de klant via de adviesknop werkelijk juridisch advies aanvraagt. Alle nieuwsbriefontvangers hebben uitdrukkelijk toegestemd in de ontvangst ervan en kunnen zich ten allen tijde uitschrijven via de opt-out in elke nieuwsbrief. Testimonials op deze website zijn voorbeelden van klantresultaten en werden geverifieerd op hun juistheid.

Reacties gesloten.