` Vragenlijst cookiecode en privacyverklaring - EASYLEGAL

Vragenlijst cookiecode en privacyverklaring.

  - Vragen met een * zijn verplicht in te vullen.
   
  - Overloop best eerst alle vragen vooraleer met invullen aan te vatten. De context van de vragen wordt zo duidelijker.
   
  - Niet alle browsers ondersteunen de vragenlijst even goed. Google Chrome, Firefox of Safari zijn meest aangewezen. Edge en Internet Explorer ondersteunen de vragenlijst niet.
   
   

  – Heeft u vragen, stel ze ons via Chat of stuur ons een e-mail.

   

  UW GEGEVENS

   

  Uw naam: *

  Uw e-mailadres: *

  Uw telefoonnummer: *

   

  I. GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE/WEBSITE WAARVOOR DE PRIVACYVERKLARING WORDT OPGESTELD

  Er wordt gevraagd naar de naam, het soort organisatie, de kernactiviteit van de organisatie
   

  1. Welke (bedrijfs-) naam moet bovenaan de privacyverklaring komen te staan? *


   

  2. Vanaf wanneer zal deze privacy policy geldig zijn? *


   

  3. Is er naast een website ook nog een app (applicatie) waarop deze privacy policy van toepassing is? *

  Kiest u hier voor "ja" dan komt in de tekst van de privacy policy te staan dat deze zowel op de website als de app van toepassing is; indien u kiest voor "neen", dan zal in de tekst enkel naar de website verwezen worden.
  NeenJa
   

  4. E-mail adres voor privacy gerelateerde vragen: *


   

  5. Heeft uw organisatie een DPO aangesteld? *

  In sommige gevallen is het verplicht een DPO aan te stellen. De DPO waakt over de correcte toepassing en opvolging van de GDPR/AVG Dit is zo wanneer:
  - u op regelmatige en stelselmatige wijze personen observeert
  - op grootschalige wijze bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals bv. gegevens over religie, gezondheid

   
  NeenJa
   

  1.1. Indien "ja":
   
  - Naam en voornaam van de DPO?
   
  - E-mail adres DPO
   

  II. DOELEINDEN & PERSOONSGEGEVENS

  Meerdere opties mogelijk
  Standaard zijn volgende doeleinden reeds in de privacyverklaring opgenomen:
  - Veiligheid en goede werking van de website
  - Bestrijden van misbruik en fraude
  - Innen van contractuele schuldvorderingen
  - Vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van uw rechten
  - Voldoen aan fiscale verplichtingen

   

  Via deze link vindt u een overzicht van de meest gangbare persoonsgegevens zoals vooropgesteld door de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  1. Heeft u een contactformulier voor aanvraag van algemene informatie of kan een bezoeker informatie via e-mail verkrijgen?

   
  NeenJa
   
  1.1. Zo ja, welke persoonsgegevens verwerkt u hiervoor?
   
  Naam en voornaamGeslachtGeboortedatumGeboorteplaatsNaam van het bedrijfE-mail adresTelefoonnummerAdresGevraagde informatie
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   
  1.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  nvtbij betrokkene zelfVerkregen bij betrokkene zelfVerkregen bij een derdeSoms verkregen bij betrokkene, soms bij een derde
   
  1.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  1.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar de gegevens voor zichzelf gaat gebruiken of wanneer u voor een bepaalde handeling beroep moet doen op een derde bv. bank, post, transportdienst, ....
   
  NeenJa
   
  1.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  1.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Gevestigd in de EUGevestigd buiten de EUWeet het niet
   

  2. Heeft u een nieuwsbrief waarop men zich kan inschrijven?

   
  NeenJa
   
  2.1. Zo ja, welke persoonsgegevens verwerkt u hiervoor?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adresGevraagde informatie
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  2.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen via een derdeSoms verkregen via een betrokkene en soms via een derde
   
  2.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  2.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar de gegevens voor zichzelf gaat gebruiken of wanneer u voor een bepaalde handeling beroep moet doen op een derde bv. bank, post, transportdienst, ....
   
  NeenJa
   
  2.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  2.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  3. Kunnen websitebezoekers reacties geven op artikels op de website?

   
  NeenJa
   
  3.1. Zo ja, welke persoonsgegevens verwerkt u hiervoor?

  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adresGevraagde informatie
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  3.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Ontvangen van betrokkene zelfOntvangen van een derdeSoms ontvangen van betrokkene soms bij een derde
   
  3.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  3.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar de gegevens voor zichzelf gaat gebruiken of wanneer u voor een bepaalde handeling beroep moet doen op een derde bv. bank, post, transportdienst, ....
   
  NeenJa
   
  3.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

  3.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  4. Verwerkt u gegevens voor het afronden van bestellingen?

   
  NeenJa
   
  4.1. Zo ja, welke persoonsgegevens verwerkt u hiervoor?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresLeveringsadresBTW nummerBankgegevensTelefoonnummerE-mail adresBestelde diensten en/of producten
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  4.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen bij een derdeSom verkregen van betrokkene en soms bij een derde
   
  4.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  4.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar een externe partij waarop u beroep doet bv. transportdiensten, postdiensten, ....
   
  NeenJa
   
  4.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  4.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  5. Verwerkt u persoonsgegevens om abonnementen af te sluiten?

   
  NeenJa
   
  5.1. Zo ja, welke persoonsgegevens verwerkt u hiervoor?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adresGevraagde informatie
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  5.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen bij een derdeSoms verkregen van betrokkene, soms van een derde
   
  5.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  5.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar een externe partij waarop u beroep doet bv. transportdiensten, postdiensten, ....
   
  NeenJa
   
  5.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  5.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  6. Verwerkt u gegevens om klanten/bezoekers toegang tot een portal te verlenen en/of een account aan te maken?

   
  NeenJa om een account aan te makenJa om toegang tot een online platform te verschaffenZowel om een account aan te maken als toegang tot een online platform te verschaffen
   
  6.1. Zo ja, welke persoonsgegevens worden in het account van de gebruikers omgeslagen?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adresGevraagde informatieWachtwoordenGebruikersnaam
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  6.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen bij een derdeSoms verkregen van betrokkene, soms bij een derde
   
  6.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  6.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar waarop u beroep doet.
   
  NeenJa
   
  6.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  6.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet ik niet
   

  7. Verwerkt u gegevens om een analyse te maken van website en de gebruikservaring?

   
  NeenJa
   
  7.1. Zo ja, welke persoonsgegevens worden met betrekking tot deze analyze verwerkt?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adresIP-adresLocatiegegevensIP-adresDuurtijd aanwezig op site/paginaBekeken beelden
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  7.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Ontvangen van betrokkene zelfOntvangen via een derdeSoms ontvangen van de betrokkene, soms ontvangen via een derde
   
  7.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  7.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar waarop u beroep doet.
   
  NeenJa
   
  7.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  7.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  8. Verwerkt u gegevens voor statistische doeleinden online (bv. google analytycs, hotjar) en/of offline en/of maken van bezoekersprofielen?

   
  NeenJa
   
  8.1. Zo ja, welke persoonsgegevens worden in het account van de gebruikers omgeslagen?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adresIP-adresLocatiegegevensIP-adresDuurtijd aanwezig op site/paginaBekeken beelden
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  8.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen via een derdeSoms verkregen van betrokkene, soms van een derde
   
  8.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  8.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar waarop u beroep doet.
   
  NeenJa
   
  8.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  8.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  9. Verwerkt u gegevens voor toegangsbeveiliging van uw lokalen?

   
  NeenJa
   
  9.1. Zo ja, welke persoonsgegevens worden van bezoekers verwerkt?
   
  Naam en voornaamNaam organisatieAdresGeboortedatumGeslachtGeboorteplaatsTelefoonnummerE-mail adres
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  9.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen via een derdeSoms verkregen van betrokkene, soms via een derde
   
  9.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  9.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar waarop u beroep doet.
   
  NeenJa
   
  9.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  9.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  10. Kunnen sollicitanten via de website solliciteren?

   
  NeenJa
   
  10.1. Zo ja, welke persoonsgegevens worden via het online sollicitatieformulier verkregen?
   
  Naam en voornaamAdresTelefoonnummerE-mail adresCVOpleidingen en behaalde diplomaesStagesVorige werkgevers
   
  Welke gegevens eventueel nog? Vul aan:
   

   
  10.2. Screent u kanditaten via sociale media?
   
  NeenJa
   
  10.3. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen via derdenSoms van betrokkene zelf, soms via derden
   
  10.4. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  10.5. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar waarop u beroep doet.
   
  NeenJa
   
  10.5.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  10.5.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  Andere doeleinden toevoegen?

   

  Via deze link vindt u een overzicht van de meest gangbare doeleinden.

  Via deze link vindt u een overzicht van de meest gangbare persoonsgegevens zoals vooropgesteld door de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Doeleinde 11


   
  11.1. Welke persoonsgegevens worden voor dit doeleinde verwerkt?
   

   
  11.2. Van wie heeft u deze gegevens ontvangen?
   
  Verkregen van betrokkene zelfVerkregen via een derdeSoms via betrokkene, soms via een derde
   
  11.3. Hoe lang bewaard u deze gegevens?
   

   
  Indien voor bepaalde van deze gegevens een afwijkende termijn geldt, bepaal hierna:
   

   
  11.4. Worden deze gegevens gedeeld met derden? Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar waarop u beroep doet.
   
  neenja
   
  11.4.1. Indien ja; met wie deelt u deze gegevens?
   

   
  11.4.2. Indien ja; is/zijn deze derde (n)gevestigd binnen de Europese Unie?
   
  Binnen de EUBuiten de EUWeet het niet
   

  III. SOCIALE MEDIA BUTTONS *

   

  1. Is het mogelijk om via sociale media buttons een account aan te maken en/of in te loggen op een (deel) van uw website?

   
  NeenJa
   
  1.1. Indien ja, welke gegevens worden vanaf het social media account doorgestuurd? Naam en voornaamE-mail adresAdres
   

  2. Kunnen gebruikers artikelen op uw site waarderen of leuk vinden, waarna deze op hun social media account verschijnen?

  Kies voor "Ja" als uw website gebruik maakt van een social media plugin. Bijvoorbeeld: als de website informatie naar social media platforms stuurt als de gebruiker een artikel een waardering geeft (bijvoorbeeld met een 'like' button).
  Als u hier voor "Nee" kiest, dan betekent dit dat u geen social media plugin hebt die uw producten laat zien op een social media platform. Eventuele waarderingen van producten door de gebruiker worden niet voor commerciële doeleinden gecommuniceerd richting social media platforms.

   
  NeenJa
   

  IV. MINDERJARIGEN *

  Onder minderjarigen dient verstaan zij die jonger zijn dan 13 jaar

   

  1. Is het toegestaan dat minderjarigen een account aanmaken op de website?

   
  NeenJa
   

  2. Biedt u onlinde diensten aan aan minderjarigen waarbij ze een abonnement of account kunnen afsluiten?

   
  NeenJa
   

  V. RECLAME EN PROMOTIEMATERIALEN*

   

  1. Welke vormen van reclame doet uw organisatie in het algemeen, zowel online als offline?

   
  Geen enkele vorm van reclameReclame via de postTelefonische reclameE-mail marketingReclame via sociale mediaAndere reclamevormen
   
  1.1. Indien "Andere reclamevormen, omschrijf deze:
   

   

  VI. LOCALISATIEGEGEVENS*

   

  1. Tracht u te achterhalen waar de bezoeker van de website zich bevindt wanneer deze de website bezoekt?

   
  Neen wij doen dit nooitJa wij doen dit na uitdrukkelijk hierom te hebben gevraagd en toestemming hebben verkregenJa wij doen dit zonder dat bezoeker dit weet
   

  VII. ADVERTENTIES

  Advertenties zijn advertenties van derden die deze op uw website plaatsen of die u er zelf op plaatst
   

  1. Worden er advertenties op uw website vertoond?

   
  Neen onze website vertoont geen advertentiesOnze website vertoont advertenties maar houdt geen voorkeuren bijOnze website vertoont advertenties en houden uw voorkeuren bijOnze website vertoont advertenties die door derden zijn geplaatst en zij houden uw voorkeuren bij
   

  VIII. PRIJSVRAGEN, QUIZEN EN MARKTONDERZOEK *

   

  1. Organiseert u soms prijsvragen of een quiz?

  Het is belangrijk dat u via uw privacy policy aan deelnemers laat weten welke gegevens u allemaal verzamelt met dergelijke prijsvragen
  NeenJa
   
  1.1. Indien "ja", welke persoonsgegevens vraagt u dan van de deelnemers? Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Daarnaast kan je ook de respons op de reclameactie meten. Vul hier precies in welke gegevens u bij prijsvragen of quizen verzamelt en gebruikt, zodat het voor gebruikers duidelijk is waar hun gegevens precies voor gebruikt worden.
  bv. "e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en telefoonnummer"

   
  1.1. Indien "ja", welke persoonsgegevens vraagt u dan van de deelnemers?
   
  Naam en voornaamLeeftijdGeboorteplaatsAdresTelefoonnummerGeslachtE-mail adres
   
  Indien nog andere gegevens, omschrijf deze:
   
   

  2. Vraag u gebruikers van uw website of app weleens mee te werken aan een marktonderzoek?

  Het gaat hier enkel de gegevens welke u voor uw eigen organisatie verzamelt en niet dat u deze voor derde partijen gaat verzamelen of openbaar gaat maken.
  NeenJa
   
  2.1. Indien "ja", welke persoonsgegevens vraagt u dan van de deelnemers?
   
  Naam en voornaamGeslachtLeeftijdAdresInteressesTelefoonnummerE-mail adres
   
  Indien nog andere gegevens, omschrijf deze:
   

   

  IX. KREDIETWAARDIGHEID *

   

  1. Wil u uw klanten laten controleren op hun kredietwaardigheid bij betalen op factuurbasis?

  Hiermee wordt bedoeld dat u eerst de goederen of diensten levert en op moment van de levering of nadien een factuur uitstuurt. Om zeker te zijn van de betaling kan u de klant op zijn kredietwaardigheid laten onderzoeken. Uiteraard heeft u hiervoor persoonsgegevens nodig.
   
  NeenJa
   
  1.1. Indien "ja", geef naam en volledig adres van de organisatie die voor u de kredietwaardigheid gaat onderzoeken.
   

  X. ZWARTE LIJST *

   

  1. Wil u een bepaling opnemen in uw privacy policy dat u iemand op een zwarte lijst kan plaatsen?

  In een privacy verklaring staan verplicht de rechten van gebruikers vermeld, waaronder het recht om gegevens te wissen. Wanneer iemand fraude pleegde, een wanbetaler is of anders misbruik heeft gepleegd en hij/zij wist zijn/haar account, dan is het handig de naam van deze personen nog te weten om een nieuw account te weigeren.
   
  NeenJa
   

  XI. GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN *

   

  1. Heeft u een systeem dat op basis van persoonsgegevens geautomatiseerde besluiten neemt voor gebruikers?

  Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die door een computer, zonder menselijke tussenkomst worden genomen op grond van een aantal gegevens bv. een computer berekent dat u geen hypotheek kan nemen.
  Dergelijke beslissingen zijn aan strenge regels onderworpen. Zo zal u steeds een Gegevensbeschermingsbeoordeling (DPIA) moeten uitvoeren en heeft de betrokkene steeds het recht de uitkomst met een mens te bespreken.

   
  NeenJa
   

  1.1. Indien ja, welke geautomatiseerde besluiten worden er van betrokkenen genomen? Vul hiervoor volgende zin aan: "Op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens kunnen wij volgende automatische besluiten nemen: … "

   
  1.2. Indien ja, op grond van welke software of logica worden de geautomatiseerde besluiten genomen?U moet de gebruikers erover informeren welke logica er ten grondslag ligt aan zulke besluiten, zodat gebruikers snappen waar het besluit op gebaseerd is. bv. op basis van volgend algoritme: …

   
  1.3. Indien ja, welk(e) gevolg(en) kan een geautomatiseerd besluit hebben voor uw gebruikers? bv. dit heeft tot gevolg dat u geen hypotheek kan afsluiten.

   

  XII. BEVEILIGING *

   

  1. Welk beveilingingsniveau wil u inlassen?

  Het is verplicht om persoonsgegevens goed te beveiligen tegen onder andere diefstal, vernietiging, verlies en ongeoorloofde verstrekking aan derden.
  U kan uit 3 opties kiezen:

   

  Ik wil een minimaal veiligheidsniveau inlassenIk wil verwijzen naar mijn eigen veiligheidsbeleidIk wil specifieke veiligheidsmaatregelen inlassen.
   
  1.1. Indien u naar uw eigen veiligheidbeleid wil verwijzen, geef hierna de link naar dit beleid.
   

   
  1.2. Indien u specifieke veiligheidsmaatregelen wil inlassen, maak uw keuze en vul desnoods aan
   

  Beleidsdocument voor informatiebeveiligingToewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiligingBeveiligingsbewustzijnFysieke beveiliging en beveiliging van apparatuurToegangsbeveiligingLogging en controleCorrecte verwerking in toepassingssystemenBeheer van technische kwetsbaarhedenIncidentenbeheerAfhandeling van datalekken en beveiligingsincidentenContinuïteitsbeheerGegevensbescherming en geheimhouding van persoonsgegevensGeheimhoudingsovereenkomstenEncryptie (versleuteling) en hashingOmgang met e-waste (afgedankte apparatuur en opslagmedia)Controle op naleving van de maatregelen binnen de organisatieControle op technische nalevingWerkplekcontrolesSocial engineering testsBeoordeling van de beveiligingsmaatregelen in toepassingssystemenTests van nieuwe en gewijzigde informatiesystemenBeveiligingsassessmentsAndere
   
  Indien "Andere", omschrijf welke beveiligingssystemen u (nog) gebruikt.
   

   

   

  XIII. AANVULLENDE INFORMATIE

   

  Opmerkingen of aanvulling kan u hieronder aangeven