Vragenlijst onbetaalde factuur B2C

Vul onderstaande vragenlijst aan.  Heeft u vragen stel ons deze gerust via de chat.

Zonder bijkomende vragen ontvangt u uw document binnen het uur, zo niet stellen we u bijkomende vragen.

 

Vragen met een * zijn verplicht in te vullen
 
Overloop best eerst alle vragen vooraleer met invullen aan te vatten. De context van de vragen wordt zo duidelijker.

 
 

UW GEGEVENS

 
Uw naam * :

Uw e-mailadres *:

Uw telefoonnummer *:

 

Controlevragen

 

Kan u op de drie volgende vragen “ja” antwoorden?:

Nee? Ga dan niet verder met de vragen in deze wizard, maar onderneem de stappen die bij de controlevragen genoemd staan. Heeft u het verkeerde document gekocht, laat het ons weten en wij geven u toegang tot de juiste vragenlijst, zonder kosten
NeenJa

 

1. Is de klant die de rekening nog niet heeft betaald een consument (particulier)?

Als de overeenkomst waaruit de verplichting tot betaling voortvloeit, is gesloten met een rechtspersoon of met een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft u niet te maken met een consument. Als de klant geen consument is, heeft u een ingebrekestelling B2B nodig.
1.1. Uw antwoord is “ja”; ga naar vraag 2
1.2. Uw antwoord is “neen”; Verstuur een ingebrekestelling B2B

 

2.Heeft u een factuur (per post of per e-mail) aan de klant verstuurd?

De betalingstermijn is de tussen jou en de klant vooraf schriftelijk overeengekomen periode waarbinnen de klant moet betalen: bijvoorbeeld “binnen 21 dagen” of de uiterste betaaldatum op de factuur.
2.1. Uw antwoord is “ja”; ga naar vraag 3
2.2. Uw antwoord is “neen”; stuur eerst de factuur die de klant moet betalen per post en per e-mail. Vermeld daarin de betalingstermijn waarbinnen de klant moet betalen. De betalingstermijn is de periode waarbinnen uw klant moet betalen, bijvoorbeeld binnen 21 dagen.

 

3. Is de betalingstermijn verstreken en heeft de klant nog niet betaald?

De betalingstermijn is de tussen jou en de klant vooraf schriftelijk overeengekomen periode waarbinnen de klant moet betalen: bijvoorbeeld “binnen 21 dagen” of de uiterste betaaldatum op de factuur.
3.1. Uw antwoord is “ja”; ga verder
3.2. Uw antwoord is “neen”; Als de betalingstermijn nog niet is verstreken, is de klant nog niet te laat met betalen. Wacht nog even tot de betalingstermijn is verstreken. Het kan zijn dat de klant wel op tijd betaalt.
 

Heeft u op alle drie de bovenstaande vragen “ja” geantwoord, vul dan verder de vragenlijst in.

 
 

 

I. GEGEVENS OVER DE AFZENDER

 

1. Afzender is: *

 
Een vennootschap of verenigingEen zelfstandige of vrij beroeper niet handelend onder de vorm van een vennootschapEen natuurlijk persoon
 

1.1. Indien afzender een vennootschap of vereniging is:

 
– Geef naam van de vennootschap of vereniging:
– Geef rechtsvorm van vennootschap of vereniging: bv. BVBA, Vof, VZW, …
– Geef ondernemingsnummer van vennootschap of vereniging (indien van toepassing):
– Wie gaat deze ingebrekestelling ondertekenen? Geef naam en voornaam
– Welke hoedanigheid heeft de ondertekenaar? bv. zaakvoerder, bestuurder, ..
 

1.2. Indien afzender een vrij beroep of een zelfstandige niet werkend onder de vorm van een vennootschap is:

 
– Geef naam en voornaam van zelfstandige of vrij beroeper:
– Geef ondernemingsnummer van zelfstandige of vrij beroeper (indien van toepassing):

 

1.3. Indien afzender een natuurlijk persoon, maar geen handelaar is:

 
– Geef naam en voornaam:

 

2. Adres van de afzender: *

Straatnaam, huisnummer en eventueel busnummer, postcode, plaats

 

3. Telefoonnummer van de afzender: *

 

4. E-mail van de afzender:

 

5. Referentie van de afzender:


 

II. GEGEVENS OVER DE GEADRESSEERDE

 

1. Gadresseerde is: *

 
Een vennootschap of verenigingEen zelfstandige of vrij beroeper niet handelend onder de vorm van een vennootschapEen natuurlijk persoon

 

1.1. Indien geardresseerde een vennootschap of vereniging is:

 
– Geef naam van de vennootschap of vereniging:
– Geef rechtsvorm van de vennootschap of vereniging: bv. BVBA, Vof, VZW, …
– Indien van toepassing en/of gekend: aanhef van vertegenwoordiger van vennootschap of vereniging: De heerMevrouw
– Indien van toepassing en/of gekend: naam en voornaam van vertegenwoordiger of vereniging:
 

1.2. Indien geadresseerde een zelfstandige, vrij beroep of natuurlijk persoon is:

 
– Aanhef van de geadresseerde: De heerMevrouw
– Naam en voornaam van geadresseerde:

 

2. Adres van de geadresseerde: *

Straatnaam, huisnummer en eventueel busnummer, postcode, plaats

 

3. Indien gekend, wat is de referentie van de geadresseerde:

 

III. GEGEVENS OVER DE BRIEF

 

1. Datum versturen brief: *

of vul datum in
 

2. Plaats ondertekenen brief: *


 

3. Hoe wil u de ingebrekestelling versturen? *

Opmerkingen:
1. Naast aangetekend versturen voorziet het document standaard ook het versturen bij gewone post. Indien de geadresseerde het aangetekend schrijven niet ontvangt, creëert u daarmee een vermoeden dat de ingebrekestelling via gewone post is toegekomen.
2. De aangetekende e-mail is slechts rechtsgeldig indien de ontvanger zich akkoord heeft verklaard met het ontvangen van aangetekende e-mails
3. Probeer in ieder geval de brief ook (als bijlage) per e-mail te versturen. Je kunt in de mailbox instellen dat je een ontvangstbevestiging wilt wanneer de e-mail is ontvangen. Dan heb je later een bewijs dat de incassobrief per e-mail is verstuurd, mocht de klant dat willen ontkennen.

 

 
3.1. Indien “anders”, omschrijf hoe u de ingebrekestelling aan geadresseerde wil overmaken?
 

4. Welke slotzin wil u inlassen? *

Met vriendelijke groeten,Met hoogachting,Hoogachtend,Anders
4.1. Indien “anders”. Welke slotzin dan wel?

 

IV. INHOUD VAN DE INGEBREKESTELLING

 

1. Geef de het factuurnummer. *

 

2. Wat is de factuurdatum? *

of vul in

 

3. Wanneer was de uiterste betaaldatum? *

of vul in

 

4. Wat is het openstaand bedrag, zonder intresten, schadebeding of bijkomende kosten? *

EURO

 

5. Wil u intresten aanrekenen? *

JaNeen
 
5.1.Indien “ja”, welke intrestvoet wil u hanteren? De wettelijke intrestvoetDe intrestvoet zoals bepaald in mijn algemene voorwaarden
5.2. Indien “de intrestvoet uit uw algemene voorwaarden”, welke intrestvoet dan wel? %
5.3. Bereken en geef het bedrag aan intresten dat u wil inlassen. EURO

 

6. Wil u een schadevergoeding inlassen? *

JaNeen
 
6.1. Indien “ja”, welk schadebeding dan? De door rechtbanken aanvaarde schadevergoeding van 10%Een schadevergoeding zoals voorzien in mijn algemene voorwaarden
6.2. Indien “het schadebeding uit uw algemene voorwaarden”, omschrijf het schadebeding?
6.3. Bereken en geef het bedrag aan schadevergoeding dat u wil inlassen. EURO

 

7. Binnen welke termijn moet er betaald worden? Te rekenen daags na het versturen van de ingebrekestelling. *

dagen

 

8. Wat is dan de uiterste betaaldatum? Te rekenen vanaf de dag volgend op het versturen van de ingebrekestelling *

of vul in

 

9. Omschrijf de diensten en/of producten die u aan de klant leverde. *

 

10. Naar welk rekeningnummer moet de betaling overgemaakt worden? *

 

11. Op wiens naam staat deze rekening? *

 

V. AANVULLENDE INFORMATIE

 

Opmerkingen of aanvulling kan u hieronder aangeven

 

 

De informatie via deze website verspreid is slechts voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen juridisch advies op maat van de klant en doet geen klant-jurist overeenkomst ontstaan. Ontvangers van de nieuwsbrief of websitebezoekers ontvangen informatieboodschappen over juridische producten en diensten en passen best deze informatie pas toe na inwinnen van juridisch advies. Dit is anders wanneer de klant via de adviesknop werkelijk juridisch advies aanvraagt. Alle nieuwsbriefontvangers hebben uitdrukkelijk toegestemd in de ontvangst ervan en kunnen zich ten allen tijde uitschrijven via de opt-out in elke nieuwsbrief. Testimonials op deze website zijn voorbeelden van klantresultaten en werden geverifieerd op hun juistheid.

Reacties gesloten.