Vragenlijst privacy policy

Vul onderstaande vragenlijst aan.  Heeft u vragen stel ons deze gerust via de chat.

Zonder bijkomende vragen ontvangt u uw document binnen het uur, zo niet stellen we u bijkomende vragen.

 

– Vragen met een * zijn verplicht in te vullen
 
– Overloop best eerst alle vragen vooraleer met invullen aan te vatten. De context van de vragen wordt zo duidelijker.
 
– Niet alle browsers ondersteunen de vragenlijst even goed. Google Chrome, Firefox of Safari zijn meest aangewezen. Edge en Internet Explorer ondersteunen de vragenlijst niet.
 
 

– Heeft u vragen, stel ze ons via Chat of stuur ons een e-mail.

 

UW GEGEVENS

 

Uw naam: *

Uw e-mailadres: *

Uw telefoonnummer: *

 

I. GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE WAARVOOR DE PRIVACY POLICY WORDT OPGESTELD

Er wordt gevraagd naar de naam, het soort organisatie, de kernactiviteit van de organisatie
 

1. Welke (bedrijfs-)naam moet bovenaan de privacy policy komen te staan? *

2. Voor welk soort organisatie wordt de privacy policy opgesteld? *

Heeft uw organisatie zowel een webshop als een online gedeelte, kies dan voor webshop. Voor een webshop gelden met name striktere regels inzake privacy
 
Een webshopEen offline organisatie
 

3. Vanaf wanneer zal deze privacy policy geldig zijn? *


of vul datum in:

 

4. Wat is de URL van de website van de organisatie waarvoor deze privacy policy opgesteld wordt? *


 

5. Is er naast een website ook nog een app (applicatie) waarop deze privacy policy van toepassing is? *

Kiest u hier voor “ja” dan komt in de tekst van de privacy policy te staan dat deze zowel op de website als de app van toepassing is; indien u kiest voor “neen”, dan zal in de tekst enkel naar de website verwezen worden.
NeenJa
 

6. Organisatie is: *

 
Een vennootschap of verenigingEen zelfstandige of vrij beroeper niet handelend onder de vorm van een vennootschapEen natuurlijk persoon
 

6.1. Indien de organisatie een vennootschap of vereniging is:

 
– Geef naam van de vennootschap of vereniging:
– Geef rechtsvorm van de vennootschap of vereniging: bv. BVBA, Vof, VZW, …
– Aanhef van vertegenwoordiger van vennootschap of vereniging: De heerMevrouw
– Naam en voornaam van vertegenwoordiger of vereniging:
– KBO (handelsregister)nummer:
 

6.2. Indien de organisatie een zelfstandige of vrij beroeper is:

 
– Aanhef van de verkrijger: De heerMevrouw
– Naam en voornaam van de verkrijger:
– KBO (handelsregister) nummer:

 

6.3. Indien een natuurlijk persoon:

 
– Aanhef van de verkrijger: De heerMevrouw
– Naam en voornaam van de verkrijger:

 

7. Adres van de organisatie *

 

8. E-mail van de organisatie *


 

Wil u dit e-mail adres opnemen in de privacy policy?

In geval gebruikers vragen of klachten hebben, moeten zij uw organisatie gemakkelijk kunnen bereiken. De manier bij uitstek op dit te doen is een e-mailadres (dat desnoods enkel voor dit doeleinde gebruikt wordt) op te nemen in de privacy policy.
JaNeen

 

9. Telefoonnummer van de organisatie *


 

– Wil u uw telefoonnummer opnemen in de privacy policy?

NeenJa

 

10. Heeft uw organisatie een DPO aangesteld? *

In sommige gevallen is het verplicht een DPO aan te stellen. De DPO waakt over de correcte toepassing en opvolging van de GDPR/AVG Dit is zo wanneer:
– u op regelmatige en stelselmatige wijze personen observeert
– op grootschalige wijze bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals bv. gegevens over religie, gezondheid

NeenJa
 

– Indien “ja”:

– Wat is de naam en voornaam van de DPO?
– Op welke wijze kan de DPO bereikt worden? Een DPO moet gemakkelijk te bereiken zijn, zowel voor de organisatie als voor de gebruikers van de website of app. De DPO is de contactpersoon in geval van vragen of klachten van gebruikers. Geef hier bv. telefoonnummer, e-mailadres of ander communicatiemiddel weer.

 

II. PERSOONSGEGEVENS

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelt u van personen? *

Meerdere opties mogelijk
 
Naam (voornaam, achternaam of beiden)LeeftijdGeboortedatumGeslachtAdresWoonplaatsTelefoonnummerE-mailadresIP-adresProfielfoto waar de gebruiker herkenbaar op staatPaspoort of ID kaartBetaalgegevens (bijvoorbeeld bank, IBAN-nummer of creditcard nummer)
 
Let op! Paspoort of ID kaart gegevens mogen niet zomaar verwerkt worden. Deze behoren tot de zogenoemde “gevoelige gegevens” waarvoor strenge regels bestaan. Zo moet u bv. hiervoor uitdrukkelijk toestemming verkrijgen en moet uw beveiligingsniveau hoger zijn. Bij twijfel, contacteer ons:
 

1.1.. Verzamelt u nog andere persoonsgegevens dan de hierboven vernoemde gegevens? *

Het begrip “persoonsgegevens” is erg breed. Een gegeven is al een persoonsgegeven als u het kan herleiden tot een persoon. Een dynamisch IP-adres (een IP-adres dat dagelijks of zelf vaker verandert) is bijvoorbeeld ook al een persoonsgegeven onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verderop in de vragenlijst komt ook nog de vraag welke “gewone” gegevens je van gebruikers verzameld, bijvoorbeeld de naam van de browser
NeenJa
 

Via deze link vindt u een overzicht van de meest gangbare persoonsgegevens zoals vooropgesteld door de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.

 
– Indien “ja”; welke persoonsgegevens verwerkt u nog?
 

2. Voor welke doeleinden verwerkt u persoonsgegevens? *

Meerdere opties mogelijk
 
Toegand tot een portaalAfhandelen van een bestellingAankoop van goederenAankoop van creditsAfsluiten van een abonnementEen account aanmakenBeheren van de aangeboden dienstenHet beantwoorden van vragen van gebruikersHet verbeteren van de kwaliteit van de websiteSturen van informatie aangaande nieuwe producten of diensten(Direct) marketing doeleindenBestrijden van fraudeAndere doeleinden

2.1. Indien andere doeleinden. Voor welke doeleinden gebruikt u nog persoonsgegevens?

 

Via deze link vindt u een overzicht van de meest gangbare doeleinden.

 

 

3. Ga voor elk van de gegevens na welke verwerkingsgrond u gebruikt? *

Elk gebruik van persoonsgegevens vereist een verwerkingsgrond. Deze zijn limitatief opgesomd in de GDPR/AVG. Ga voor elk van de onder punt 1 aangegeven persoonsgegeven welke verwerkingsgrond van toepassing is. Maak daarvoor uw keuze uit:


  • Toestemming betrokkene
  • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Bescherming van vitale belangen van betrokkene
  • Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag
  • Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

 

 

4. Hoe worden de gegevens verzameld? *

De gegevens kunnen bijvoorbeeld verzameld worden via een contactformulier, door een bestelling te plaatsen, door een login aan te maken, door het plaatsen van cookie(s), … Geef hierna voor elk van de persoonsgegevens die u onder punt 1 vermeld heeft de manier waarop u deze verkregen heeft.
 

 

III. LOGINGEGEVENS

 

Indien uw website of app de mogelijkheid biedt een account aan te maken, worden dan de inloggegevens bewaard?

Biedt uw website of app geen mogelijkheid om een account te maken, selecteer dan “neen”
JaNeen
 
– Indien een account kan worden aangemaakt, welke gegevens worden er in het account van de gebruiker opgeslagen? Bv. gebruikersnaam, wachtwoorden, …

 
– Indien via de website (webshop) bestellingen kunnen worden geplaatst, worden dan eerdere bestellingen van de gebruiker in zijn account opgeslagen?
NeenJa
 

IV. SOCIAL MEDIA

 

1. Sturen social media platforms informatie naar uw website of app? *

Indien het mogelijk is een account aan te maken op uw website of app via het gebruik van social media, dan gebruikt u persoonsgegevens die deze gebruikers op hun social media accounts gebruiken zoals bv. naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten,… Biedt uw website of app deze mogelijkheid niet, selecteer hier dan “neen”
NeenJa
 

2. Kunnen gebruikers artikelen op uw site waarderen of leuk vinden, waarna deze op hun social media account verschijnen?

Kies voor “Ja” als uw website gebruik maakt van een social media plugin. Bijvoorbeeld: als de website informatie naar social media platforms stuurt als de gebruiker een artikel een waardering geeft (bijvoorbeeld met een ‘like’ button).
Als u hier voor “Nee” kiest, dan betekent dit dat u geen social media plugin hebt die uw producten laat zien op een social media platform. Eventuele waarderingen van producten door de gebruiker worden niet voor commerciële doeleinden gecommuniceerd richting social media platforms.

NeenJa
 

V. PRIJSVRAGEN, QUIZEN EN MARKTONDERZOEK

 

1. Organiseert u soms prijsvragen of een quiz? *

Het is belangrijk dat u via uw privacy policy aan deelnemers laat weten welke gegevens u allemaal verzamelt met dergelijke prijsvragen
NeenJa
 
– Indien “ja”, welke persoonsgegevens vraagt u dan van de deelnemers? Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Daarnaast kan je ook de respons op de reclameactie meten. Vul hier precies in welke gegevens u bij prijsvragen of quizen verzamelt en gebruikt, zodat het voor gebruikers duidelijk is waar hun gegevens precies voor gebruikt worden.
bv. “e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en telefoonnummer”


 

2. Vraag u gebruikers van uw website of app weleens mee te werken aan een marktonderzoek?

Het gaat hier enkel de gegevens welke u voor uw eigen organisatie verzamelt en niet dat u deze voor derde partijen gaat verzamelen of openbaar gaat maken.
NeenJa
 

VI. NIEUWSBRIEVEN

 

1. Heeft u een nieuwsbrief waarop gebruikers zich kunnen aanmelden? *

NeenJa
 
– Indien “ja”, hoe bekomt u de toestemming hiervoor? Het opt-insysteem bij nieuwsbrieven houdt in dat de ontvanger vooraf toestemming moet geven, voordat de verzender nieuwsbrieven kan versturen. Dit betekent dat u een vakje moet tonen met bijvoorbeeld de bekende tekst: “Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen”. Hier moet de tekst expliciet vermelden waar de gebruiker toestemming voor geeft. Deze toestemming geldt dan alleen voor nieuwsbrieven. Voor mails met aanbiedingen of speciale acties moet u aparte, nieuwe vakken gebruiken.
Het double opt-in systeem wordt gebruikt om zeker te zijn van de toestemming van de klant. Hiermee voorkomt u spamklachten. Double opt-in houdt in dat de toestemming van de klant door een nieuwe bevestiging geverifieerd moet worden. Deze verificatie bestaat uit het verzenden van een e-mail naar het opgegeven adres waarin de ontvanger om bevestiging wordt gevraagd. Deze kan hij geven door per e-mail te reageren of door een link aan te klikken.
Wij raden het double opt-in systeem aan als u regelmatig mails met acties, kortingen en aanbiedingen wilt versturen.

Een gewoon opt-in systeemEen dubbel opt-in systeem
 

VII. BESTELLINGEN

Enkel in te vullen wanneer via uw website bestellingen kunnen geplaatst worden.
 

1. Schakelt u voor de uitvoering van de bestellingen andere dienstverleners in die inzicht hebben in de persoonsgegevens?

Denk hierbij aan banken, transportfirma’s, post, andere logistieke bedrijven, …
Ja voor de uitvoering van de bestelling geef ik persoonsgegevens aan andere dienstverlenersNeen voor de uitvoering van de bestelling wordt geen beroep gedaan op externe dienstverleners
 
– Indien “ja”, welke dienstverleners krijgen toegang tot welke persoonsgegevens voor de afhandeling van bestellingen? bv. transportfirma X krijgt naam en adresgegevens, bank Y krijgt naam, adres en bankgegevens, …

 

VIII. KREDIETWAARDIGHEID

 

1. Wil u uw klanten laten controleren op hun kredietwaardigheid bij betalen op factuurbasis? *

Hiermee wordt bedoeld dat u eerst de goederen of diensten levert en op moment van de levering of nadien een factuur uitstuurt. Om zeker te zijn van de betaling kan u de klant op zijn kredietwaardigheid laten onderzoeken. Uiteraard heeft u hiervoor persoonsgegevens nodig.
NeenJa
 
– Indien “ja”, geef naam en volledig adres van de organisatie die voor u de kredietwaardigheid gaat onderzoeken.
 

IX. OVERIGE GEGEVENS

 

1. Verwerkt u naast persoonsgegevens ook nog gewone gegevens? *

Dit zijn gegevens die niet verwijzen naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. bv. naam van de browser,…
NeenJa
 
– Indien “ja”, welke gewone gegevens verzameld u?De naam van de browser die wordt gebruiktDe naam van het besturingssysteem dat wordt gebruiktDe naam van de service provider waarmee de gebruiker toegang tot het internet heeftAnders
-Indien “Anders”, welke andere gewone gegevens gebruikt u nog?bv. het soort device dat bezoekers van de website of app gebruiken
 

X. BEWAARTERMIJNEN

 

Hoofregel binnen de GDPR/AVG is dat persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken, mogen bewaard worden.
Voor sommige gegevens is een wettelijke bewaartermijn voorzien bv. facturatie moet u 10 jaar bewaren dus is het vanzelfsprekend dat u naam, adres, … die op facturen voorkomen ook zo lang moet bewaren.
Voor de meeste andere gegevens bestaan er geen wettelijke bewaartermijnen. Hier moet u dan telkens gaan bepalen hoe lang u de gegevens zal bewaren met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.
Ga voor elk van de persoonsgegevens waarvan u hiervoor aangaf deze te gebruiken na hoe lang u deze gaat bewaren. bv. naam klant: 10 jaar; e-mailadres inschrijver nieuwsbrief: tot zolang inschrijver zich niet uitschrijft; …
NB. Deze informatie moet ook opgenomen worden in uw verwerkingsregister


 

XI. RECHTSGROND

 

Heeft u bepaalde persoonsgegevens nodig om een overeenkomst te sluiten? *

Kies hier voor “ja” als u een webshop heeft of op andere wijze een overeenkomst met de gebruiker sluit.
Kies hier voor “nee” als u geen enkele overeenkomst met de gebruiker sluit, maar de gegevens op een andere manier gaat gebruiken.
 
Via deze privacy policy vraagt u toestemming aan gebruikers om hun (persoons)gegevens te verwerken. Dit is de rechtsgrond op basis waarvan je de gegevens mag verwerken en gebruiken. Deze toestemming moet actief en ondubbelzinnig door de gebruiker worden gegeven. Je mag deze privacy policy bijvoorbeeld niet in de algemene voorwaarden ‘verstoppen’. Een goede manier om geldige toestemming te krijgen is door middel van opt-in waarbij u de gebruiker vraagt zelf een hokje aan te vinken met een tekst als “ik ga akkoord met de privacy policy”. Hier moet ook een link naar de privacy policy bij staan.
Let op: u mag het hokje niet al vooraf aanvinken, dan geldt de toestemming namelijk niet!
Heeft u voor de uitvoering van een overeenkomst die u via de website of app sluit met een gebruiker dan hoeft u deze privacy policy niet expliciet te laten aanvaarden wanneer u enkel gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt. De grondslag voor de verwerking is dan niet toestemming maar uitvoeren van een overeenkomst. Wil u deze gegevens hiernaast nog voor andere doeleinden gaan gebruiken bv. reclame toezenden, dan heeft u hiervoor wel toestemming nodig en dus het aanvaarden van uw privacy policy..

NeenJa
 
– Indien “ja”, welke persoonsgegevens heeft u nodig voor de uitvoering van de overeenkomst?
 
– En wat is het gevolg indien de gebruiker deze gegevens niet wil geven? Wanneer u bepaalde gegevens van de gebruikers nodig heeft om een overeenkomst uit te voeren, dan kan het problemen opleveren als de gebruiker deze gegevens niet (allemaal) wil delen. Hier moet u de gebruiker voor waarschuwen bv “Als u er voor kiest om je gegevens niet te delen, dan … “kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.” of “kunnen wij geen bestellingen van u verwerken en leveren.”
 

XII. ZWARTE LIJST

 

Wil u een bepaling opnemen in uw privacy policy dat u iemand op een zwarte lijst kan plaatsen? *

In een privacy policy staan verplicht de rechten van gebruikers vermeld, waaronder het recht om gegevens te wissen. Wanneer iemand fraude pleegde, een wanbetaler is of anders misbruik heeft gepleegd en hij/zij wist zijn/haar account, dan is het handig de naam van deze personen nog te weten om een nieuw account te weigeren.
NeenJa
 

XIII. GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN

 

Heeft u een systeem dat op basis van persoonsgegevens geautomatiseerde besluiten neemt voor gebruikers? *

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die door een computer, zonder menselijke tussenkomst worden genomen op grond van een aantal gegevens bv. een computer berekent dat u geen hypotheek kan nemen.
Dergelijke beslissingen zijn aan strenge regels onderworpen. Zo zal u steeds een Gegevensbeschermingsbeoordeling (DPIA) moeten uitvoeren en heeft de betrokkene steeds het recht de uitkomst met een mens te bespreken.

NeenJa
 

Indien “ja”

 
– Welke geautomatiseerde besluiten worden er van betrokkenen genomen? Vul hiervoor volgende zin aan: “Op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens kunnen wij volgende automatische besluiten nemen: … “
– Op grond van welke software of logica worden de geautomatiseerde besluiten genomen?U moet de gebruikers erover informeren welke logica er ten grondslag ligt aan zulke besluiten, zodat gebruikers snappen waar het besluit op gebaseerd is. bv. op basis van volgend algoritme: …
– Welk(e) gevolg(en) kan een geautomatiseerd besluit hebben voor je gebruikers? bv. dit heeft tot gevolg dat u geen hypotheek kan afsluiten.
 

XV. BEVEILIGING

 

Welke beveiligingssystemen hanteert u om persoonsgegevens te beschermen, *

Het is verplicht om persoonsgegevens goed te beveiligen tegen onder andere diefstal, vernietiging, verlies en ongeoorloofde verstrekking aan derden. Hierna vindt u een aantal veel voorkomende beveiligingssystemen waaruit u kan kiezen en/of uw eigen beveiligingssysteem omschrijven. Meerdere opties mogelijk.
Beleidsdocument voor informatiebeveiligingToewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiligingBeveiligingsbewustzijnFysieke beveiliging en beveiliging van apparatuurToegangsbeveiligingLogging en controleCorrecte verwerking in toepassingssystemenBeheer van technische kwetsbaarhedenIncidentenbeheerAfhandeling van datalekken en beveiligingsincidentenContinuïteitsbeheerGegevensbescherming en geheimhouding van persoonsgegevensGeheimhoudingsovereenkomstenEncryptie (versleuteling) en hashingOmgang met e-waste (afgedankte apparatuur en opslagmedia)Controle op naleving van de maatregelen binnen de organisatieControle op technische nalevingWerkplekcontrolesSocial engineering testsBeoordeling van de beveiligingsmaatregelen in toepassingssystemenTests van nieuwe en gewijzigde informatiesystemenBeveiligingsassessmentsAndere
 
– Indien “anders”, omschrijf welke beveiligingssystemen u (nog) gebruikt.
 

XVI. VERWERKERS

 

Zijn er “verwerkers” die namens u persoonsgegevens gaan verwerken? *

Een verwerker is iemand of een organisatie die namens u persoonsgegevens waarvoor u verantwoordelijk bent gaat verwerken. Bv. een boekhouder, marketeer, … U bent verplicht met elke verwerker een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Hierin staat duidelijk de opdracht van deze verwerker omschreven als ook dat deze de persoonsgegevens niet voor zichzelf mag gaan gebruiken. Ook dat de nodige veiligheden moeten ingebouwd worden en wat zijn plichten zijn ingeval van bv. een datalek. Als gevolg van uw informatieplicht moet u in uw privacy policy duidelijk maken dat er verwerkers namens u gegevens van betrokkenen/gebruikers gaan verwerken.
NeenJa
 
– Indien “ja”, welke (categorieën) verwerkers gaan namens u persoonsgegevens verwerken? Kent u de naam van de verwerker, vul dan de categorie verwerkers en de naam van de verwerker in bv. Janssens: accountant. Kent u de naam (nog) niet van de verwerkers waarmee u gaat werken, geef dan enkel de categorieën verwerkers aan bv. marketingbureaus, sociaal secretariaat, …

– Geef aan welke verrichtingen deze verwerkers precies voor u gaan doen. Marketingbureaus gaat online reclame voeren, sociaal secretariaat gaat lonen van werknemers berekenen, …

 

XVII. DERDEN

 

Geeft u persoonsgegevens door aan derden? *

Een derde is iemand of een organisatie die niet namens u gegevens verwerkt, maar de gegevens voor zichzelf gaat gebruiken. Behalve in een aantal uitzonderingen (bv. politieonderzoeken, …) heeft u hiervoor ALTIJD toestemming nodig EN mag de derde bovendien de gegevens slechts gebruiken voor een doel dat gelijkaardig is aan het doel waarvoor u de gegevens verzamelede.
NeenJa
 
– Indien “ja”, aan welke organisatie geeft u welke gegevens door? Wees hier zo specifiek mogelijk over bv. aan bedrijf X worden naam en e-mailadres doorgegeven
 

XVIII. COOKIES

 

1. Heeft u cookies op uw website of app geplaatst? *

U weet niet precies welke cookies er op uw website of app staan en in welke categorie deze vallen? U kan dit checken door middel van het programma “Ghostery”. Dit programma laat zien welke soorten cookies er worden gebruikt op de webpagina die u in uw brower aan het bekijken bent.
NeenJa
 
– Indien “ja”, voor welke doeleinden plaatst u cookies bij gebruikers? Meerdere opties mogelijkOm te zorgen dat artikelen in het winkelwagentje bewaard blijvenOm te zorgen dat de gebruiker ingelogd blijft op de websiteOm te zorgen dat de gebruiker veilig kan winkelen in de webshopOm te zorgen dat gebruikers reviews kunnen lezen en schrijvenOm te zorgen dat de website snel isOm fouten en ongemak op de website op te sporenOm verbeteringen aan de website te testenOm gebruikers persoonlijk advies te geven op basis van producten die ze eerder gekocht of bekeken hebbenOm te zorgen dat producten gedeeld kunnen worden via social mediaOm gebruiker optimale lokale informatie te gevenAnders
– Indien “Anders”: omschrijf waarom u nog cookies plaatst.

 

2. Heeft u een aparte cookieverklaring? *

In een cookieverklaring kun je meer informatie geven of het soort cookies dat je plaatst en voor welke doeleinden.
Let op: Een cookieverklaring is verplicht als je cookies gebruikt die niet functioneel zijn of invloed hebben op de privacy van de gebruiker! Daarnaast kan het zijn dat je voor het gebruik van “tracking cookies” of “analytische cookies” toestemming moet vragen. Dan heb je ook een cookiebanner nodig.
Zowel de cookieverklaring als de cookiebanner kun je bij ons opstellen.

NeenJa
– Indien “neen”, geef overzicht van alle cookies die op uw website staan.

 

3. Bevat uw website of app links naar andere websites of apps? *

Deze vraag heeft te maken met uw verantwoordelijkheid. Indien u links naar andere websites of apps op uw website plaatst moet u aan uw gebruikers meedelen dat u niet verantwoordelijk bent voor de inhoud van wat zich op die website of app bevindt. Dit kan ook in een websitedisclaimer maar het is toch aan te raden dit ook in uw privacy policy op te nemen.
NeenJa

 

XX. AANVULLENDE INFORMATIE

 

Opmerkingen of aanvulling kan u hieronder aangeven

 

 
 

De informatie via deze website verspreid is slechts voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen juridisch advies op maat van de klant en doet geen klant-jurist overeenkomst ontstaan. Ontvangers van de nieuwsbrief of websitebezoekers ontvangen informatieboodschappen over juridische producten en diensten en passen best deze informatie pas toe na inwinnen van juridisch advies. Dit is anders wanneer de klant via de adviesknop werkelijk juridisch advies aanvraagt. Alle nieuwsbriefontvangers hebben uitdrukkelijk toegestemd in de ontvangst ervan en kunnen zich ten allen tijde uitschrijven via de opt-out in elke nieuwsbrief. Testimonials op deze website zijn voorbeelden van klantresultaten en werden geverifieerd op hun juistheid.

Reacties gesloten.