Artikel Embedden mag zonder toestemming van de auteur

Home > Webwinkels > Embedden mag zonder toestemming van de auteur

Embedden mag zonder toestemming van de auteur

Het Hof van Justitie stelt duidelijk dat content die legaal openbaar is gemaakt gratis embedded mag worden.

Soms is een blog of artikel zo goed geschreven dat u de drang voelt om dit over te nemen. Of een gepubliceerde foto zou een verrijking voor uw artikel kunnen zijn. Maar content en beelden zijn beschermd door het auteursrecht.  U mag deze niet zomaar gebruiken.  Of toch wel?

Het Europese Hof van Justitie bepaalde duidelijk dat het “gebruiken” van legaal openbaar gemaakte content of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal toegestaan is, gratis en zonder toestemming van de auteur of naamsvermelding wanneer u deze gaat embedden of framen in uw content.

Wat is embedden?

Embedden of framen betekent letterlijk “insluiten”.  Een stukje content, meestal een video, foto of audiobestand wordt in een andere webpagina ingesloten terwijl het op de server van de eerste website blijft staan. Er is dus geen sprake van download van de ene server en een opload naar een andere server waarop de tweede website draait.

Daar waar bij embed geen “verplaatsen” van content gebeurt, is dit wel het geval bij downloaden en uploaden.  Downloaden is een vorm van reproductie hetgeen verboden is zonder toestemming van de auteur.

“Embedden is geen inbreuk op het auteursrecht”

Volgens het auteursrecht heeft de auteur het alleenrecht om een werk openbaar te maken en te reproduceren (verveelvoudigen).  Ieder ander heeft toestemming nodig om het werkt (opnieuw) openbaar te maken of te verveelvoudigen.  Zonder toestemming mag u andermans content niet gebruiken.

Is embedden een nieuwe openbaarmaking?

Lange tijd was men van oordeel dat het gebruiken van dezelfde content voor een ander publiek een nieuwe openbaarmaking was waarvoor telkens de toestemming van de auteur vereist is.  Het arrest van het Hof van Justitie bracht hierin verandering.

Het Hof bepaalde met name dat linken naar of framen (embedden) van content geen mededeling is aan een nieuw publiek. Het internetpubliek is één publiek.

Het internetpubliek als één publiek

Het internetpubliek is iedereen die toegang heeft tot het internet ongeacht om welke manier; mobiel, via een internetcafé, het werkt,… .  Dat content openbaar is gemaakt, betekent dat het in principe voor iedereen toegankelijk is.  Alle content die niet afgeschermd of voorzien van enige andere drempel die het vrij toegankelijk karakter belemmert, kan bijgevolg embedded worden.  Het loutere feit dat de content getoond wordt aan een andere groep dan de groep waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was doet niets ter zake.  De content is steeds vrij toegankelijk geweest. 

“Alle content die niet afgeschermd of voorzien van enige andere drempel die het vrij toegankelijk karakter belemmert, kan bijgevolg embedded worden.”

Alle openbaar gemaakte content

Niet tegenstaande vooral video’s en foto’s embedded worden, bestaat de mogelijkheid voor alle vormen van content.  Het arrest van het Hof van Justitie sprak zich uit over een artikel van twee journalisten.

Voor auteurs is dit niet altijd een goede zaak. Hun auteursrechtelijk beschermde werken kunnen zonder naam- of bronvermelding door iedereen binnen hun eigen context gebruikt worden.  Gelukkig bestaat allerlei software om de mogelijkheid van embedden uit te sluiten.  Dergelijke beveilging omzeilen, maakt dan weer wel een inbreuk op het auteursrecht uit.

Enkel openbaar gemaakte content mag embed worden.  Content achter een drempel is dat niet.  Een drempel kan bvb. een wachtwoord zijn of een andere vorm die de vrije toegang belemmert. Wel moet het om een technische drempel gaan.  Het louter verklaren dat de content niet embedded mag worden is onvoldoende.

Alhoewel geen echte technische drempel, lijkt content die in een private of geheime FB-groep geplaatst wordt een niet-openbaar karakter te hebben.  Het is niet de bedoeling van de auteur om de content voor iedereen toegankelijk te maken.  Een verstandige auteur zorgt er in dit geval best voor dat de content ook niet kan gedeeld worden, zo niet zou hieruit dan weer kunnen afgeleid worden dat hij/zij impliciet instemt met openbaarmaking.

Geen naam- of bronvermelding

Embedden brengt geen nieuwe mededeling aan het publiek of reproductie mee en is bijgevolg geen auteursrechtelijk beschermde handeling. Evenzeer vormt het geen uitzondering op het auteursrecht.  Ondanks dat het voor bezoekers niet altijd even duidelijk is dat het om embedded content gaat of is het niet gemakkelijk de bron te achterhalen, is het vermelden van naam van de auteur en/of de bron van de content niet vereist. 

Alleen voor Europese content

De uitspraak van het Hof van Justitie beperkt zich tot Europese content.  Met name content die verspreid is via websites met een Europese existentie en in een Europese taal.  Let dus bij het embedden op waar de website gevestigd is.  Niet commercieel Amerikaanse content valt meestal onder de Fair Use Exceptie waardoor ook hiervoor embedden toegelaten is.

“Een verstandige auteur zorgt er in dit geval best voor dat de content ook niet kan gedeeld worden, zo niet zou hieruit dan weer kunnen afgeleid worden dat hij/zij impliciet instemt met openbaarmaking.”

Illegale content

Op het internet bevindt zich heel wat illegale content en content die zwaar inbreuk maakt op andermans auteursrecht.  Dergelijke content embedden zou betekenen dat u eveneens gebruik maakt van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van belanghebbende.  Het Hof van Jusitie lijkt hier evenwel geen probleem mee te hebben.

Embedden is namelijk geen auteursrechtelijke handeling waardoor embedden van illegale content niet verboden is.  Vermits embedden geen reproductie of nieuwe openbaarmaking is, wordt er geen inbreuk gepleegd op het auteursrecht.  Neemt natuurlijk niet weg dat u toch met een auteursrechtelijke claim kan geconfronteerd worden.  Het is met name niet altijd op het eerste gezicht duidelijk of content is embed of gedownload en geupload.  De embedder weet uiteraard waar hij de illegale content vandaan heeft en zal in sommige gevallen gedwongen kunnen worden om de auteursrechthebbenden te helpen.

Wat is toegestaan

 • Openbaar gemaakte content embedden
 • Alle content uit de EU
 • Illegale content embedden

Wat mag niet

Uit het voorgaande blijkt dat het volgende niet toegelaten is:

 • Content embedden die niet uit de EU afkomstig is, tenzij wanneer in het land van oorsprong embedding toch geen inbreuk op het auteursrecht is
 • Niet (volledig) openbaar gemaakte content embedden
 • Downloaden en vervolgens opnieuw uploaden

   Meer informatie over deze dienst. 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

 
 

10 apil 2020

Door Pascale De Neef

“Heeft iemand zonder toestemming uw content gedownload en opnieuw geupload, dan is dit een inbreuk op uw auteursrecht waarbij u de inbreukmaker best onmiddellijk in gebreke voor stelt”

Geef een reactie

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd
   
  Geef uw reactie*

   
  Uw naam*

   
  Uw e-mailadres*

   
   

  ons logo invert1

  EasyLegal vof
  Sint Janstraat 68
  1785 Merchtem
  info@easylegal.be
  +32 (0) 52 37 47 82
  BE 0741.883.615

  Reacties zijn gesloten.