Artikel Beperken contractuele aansprakelijkheid

Home > Contracten > Beperking van contractuele aanprakelijkheden

Beperking van contractuele aansprakelijkheden

Aansprakelijk zijn voor schade kan leiden tot claims die een flinke hap uit uw budget halen of, in ernstige gevallen, leiden tot het einde van uw organisatie.  Inperking van uw aansprakelijkheid is dus van groot belang.

De mate waarin u uw aansprakelijkheid kan inperken is afhankelijk van het soort aansprakelijkheid en of uw klanten hoofdzakelijk consumenten of bedrijven of een mix van beide zijn.

Wanprestatie of onrechtmatige daad

Een schadeclaim kan op twee manieren ontstaan, contractueel of buiten contractueel: 

 1. Wanneer u binnen een contractuele context uw verplichtingen niet nakomt kan u hiervoor aangesproken worden op grond van wanprestatie. De wederpartij kan in dat geval een vervangende schadevergoeding (wanneer het contract niet wordt uitgevoerd) ofwel een bijkomende schadevergoeding (wanneer het contract onvolledig of gebrekkig is nagekomen) eisen.  Bijvoorbeeld indien u laattijdig of geheel niet een website oplevert.  Bij vervangende schadevergoeding krijgt de wederpartij geld in plaats van de levering, bij bijkomende schadevergoeding wordt er wel geleverd met daarbovenop een bijkomende som geld.
 2. Ontstaat de schade buiten een contractuele context dan ontstaat de schadeclaim uit het begaan van een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld wanneer hete koffie op een klant terecht komt waardoor deze brandwonden oploopt.  De schadeclaim ontstaat buiten contractueel.

Daarnaast is er het onderscheid tussen fouten die u zelf begaat of fouten van personeelsleden waarvoor u in bepaalde gevallen aansprakelijk kan gesteld worden.

“De mate waarin u uw aansprakelijkheid kan inperken is afhankelijk van het soort aansprakelijkheid en of uw klanten hoofdzakelijk consumenten of bedrijven of een mix van beide zijn.”

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden

Beperkingen van uw aansprakelijkheid regelt u ineens voor al uw overeenkomsten in algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst die u sluit.  Let wel dat de wederpartij van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen én aanvaard heeft zo niet kan u er niet naar verwijzen. “Niet tegenstelbaar” in het juridisch jargon.

De mate waarin u zich van uw aansprakelijkheden kan inperken is aan beperkingen onderworpen:

 • Een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheden er niet toe leiden dat u voor niets aansprakelijk bent.
 • Aansprakelijkheid voor eigen opzettelijke fout of gedrag uitsluiten kan nooit.  Exoneratie voor eigen zware fout en bedrog van aangestelden mag volgens het Hof van Cassatie dan weer wel worden uitgesloten.

Afhankelijk of u vooral zaken doet met consumenten dan wel met bedrijven kan u uw aansprakelijkheid in meerdere of mindere mate inperken. Zijn uw klanten hoofdzakelijk consumenten dan mogen er in uw algemene voorwaarden geen bepalingen meer opgenomen zijn die een onevenwicht tussen uw rechten en die van consumenten doet ontstaan.  

Mogelijke beperkingen van aansprakelijkheid

 1. Bestaan uw klanten hoofdzakelijk uit consumenten dan is het beter uw aansprakelijkheid niet teveel te beperken. De wet op consumentenbescherming bevat met name een heel aantal bepalingen over onrechtmatige bedingen waaronder dat u geen bepalingen mag opnemen die uw aansprakelijkheid bij wanprestatie uitsluit of te sterk beperkt.
 2. Heeft u vooral B2B klanten en een enkele consument dan kan u uw aansprakelijkheid meer beperken.  Let wel: vanaf 1 december 2020 zal ook voor B2B contracten een strengere reglementering over beperking van aansprakelijkheid in werking treden. 
 3. Ingeval van een gemengd klantenbestand van zowel B2B als B2C kan u overwegen om voor beide klantengroepen aparte algemene voorwaarden op te stellen.

“Daarnaast is er het onderscheid tussen fouten die u zelf begaat of fouten van personeelsleden waarvoor u in bepaalde gevallen aansprakelijk kan gesteld worden.”

Algemene voorwaarden op maat

Het is nagenoeg ondenkbaar om algemene voorwaarden in standaarden te vatten.  Voor ondernemers die producten en/of diensten leveren is het zeer aan te raden om algemene voorwaarden op te (laten) stellen. Er zijn heel veel elementen die aandacht vereisen waarbij een detail soms grote problemen kan geven. Contacteer ons voor uw algemene voorwaarden op maat.

23 december 2019

Door Pascale De Neef

“Algemene voorwaarden zijn essentieel bij handelstransacties.  Toch zijn er vele juridische valkuilen die uw algemene voorwaarden nietig kunnen verklaren.”

Geef een reactie

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd
   
  Geef uw reactie*

   
  Uw naam*

   
  Uw e-mailadres*

   
   

  ons logo invert1

  EasyLegal vof
  Sint Janstraat 68
  1785 Merchtem
  info@easylegal.be
  +32 (0) 52 37 47 82
  BE 0741.883.615

  Reacties zijn gesloten.