Audit marketing campagnes

Nazicht auteurs- en merkenrecht

Nazicht reclamewetgeving

Conformiteit met social media rules

Marketing campaign checker

Klantenprofielen zijn onmisbaar voor succesvolle marketing-campagnes

Klantenprofielen worden opgebouwd door cookies waartegen betrokkenen zich kunnen verzetten. Het concept retargeting wordt hierbij veel toegepast. Wij gaan na waar u uw campagne eventueel moet bijsturen om in orde te zijn met (privacy)wetgeving én technische vereisten.

12 juridische en technische regels waaraan uw marketing campagne onder meer wordt getoetst.

Algemene informatie-verplichtingen

Privacy- en cookies (GDPR/AVG)

Auteursrechten

Merkenrecht

Misleidende reclame

Aansprakelijkheden

Beleidsnormen marketing platformen

Vergelijkende reclame

Wedstrijd-reglementen

Direct marketing acties

Member-get-member acties

Marktpraktijken

Marketing Campagn Checker is een tool die ervoor zorgt dat uw (online) reclame campagnes juridisch feilloos verlopen

Zowel op juridisch als op technisch vlak zijn online reclamecampagnes aan vele regelgeving en beleidsvoorwaarden onderworpen.

Hoog scoren in zoekmachines is voor iedere marketingcampagne van groot belang.  Maar de eisen van zoekmachines worden onder druk van allerlei (privacy) wetgeving alsmaar strenger.

Voortaan zullen zoekmachines nagaan of uw campagne voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake privacy.  Zo zal u een toereikend cookiebeleid en een privacyverklaring op uw website verplicht moeten vermelden.  Om inbreuken op het auteursrecht tegen te gaan, zal de herkomst van fotomateriaal worden nagekeken.

Bij aangekochte data geldt een dubbele toestemming.  Zowel diegene die de data verzamelde zal verkregen toestemming moeten aantonen en wanneer u de data gaat gebruiken zal u eveneens hiervoor toestemming moeten verkrijgen.  Die toestemming zal u in uw verwerkingsregister moeten vermelden.  

Bij uitbesteden van online marketingcampagnes legt u in een dienstverleningsovereenkomst vast wie instaat voor betaling van de advertentieplatformen, hoe aansprakelijkheid bij eventueel schorsen van accounts wordt geregeld, … .

Een marketingbureau is een verwerker.  Wat zij allemaal met de hun aangereikte persoonsgegevens mogen, legt u dan weer vast in een verwerkersovereenkomst.  Idem voor uw webdesigner.

Blokkeren van accounts brengt enorme schade toe aan organisaties en is dikwijls onomkeerbaar.  Denk hierbij aan platformen als Google, Microsoft ads, …  Vanaf 12 juli 2020 komt hierin verandering.  Contacteer ons.  Wij staan u bij in het deblokkeren van uw account waardoor uw schade aanzienlijk ingeperkt wordt.

Easylegal heeft zowel juridische kennis als kennis van digitale commerciële communicatie zoals Google, Microsoft advertising, social media en youtube advertising.

Kosten marketing campaign checker

  • Basisscan: € 325,- (excl.BTW) – nakijken en analyse van de campagne, advies met vermelding van risico’s en tips om hieraan te verhelpen
  • Campagnescan: vanaf € 375,(excl. BTW): – nakijken campagne, maken en implementeren van ontbrekende of onvolledige informatie

Meer informatie over deze dienst of u heeft een andere juridische vraag

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 052 37 47 82, of stuur ons een mail via: info@easylegal.bel. 

Vragen u terug te bellen via onderstaand contactformulier kan ook: één van onze juristen neemt dan vrijblijvend contact met u op.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Gerelateerde diensten

Juridische documenten

Het juridisch landschap verandert heel snel.  Uw contracten moeten aan deze veranderingen aangepast worden willen ze nog geldig zijn.  Nood aan een partner bij contractonderhandeling of  een second opinion?  Onze juristen kunnen u hierbij helpen.

Privacy audit

Sedert de invoering van de GDPR/AVG in mei 2018 is het privacy landschap drastisch veranderd.  Alle organisaties moeten voortaan voldoen aan strikte eisen in de omgang met persoonsgegevens  Zet deze wetgeving om in een strategisch wapen met het privacycertificaat.

Webshopscan

Op een website moeten verplicht een aantal vermeldingen staan.  Verkoopt u goederen of diensten via uw website dan zal deze bovendien moeten voldoen aan de consumentenwetgeving.  Daarnaast moet worden rekening gehouden worden met cookie-, privacy- en marketingwetgeving.

Reacties gesloten.