Artikel Een webshop samen met uw (zaken)partner. Maak goede afspraken

Home > Webwinkel > Een webshop samen met uw (zaken)partner.  Maak goede afspraken.

Een webshop samen met uw (zaken)partner? Maak goede afspraken.

Een goed lopende webshop kan eindigen in een nachtmerrie wanneer (zaken)partners het niet meer met elkaar kunnen vinden.

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk!  U gaat samen met uw (zaken)partner een online handel uitbouwen.  Bovendien zal hiervoor geen afzonderlijke vennootschap opgericht worden maar worden jullie evenwaardige partners.

Zeker zo belangrijk als bepalen welke producten of diensten u gaat verkopen, is dat wordt nagedacht over de fundamenten van het samenwerken en scenario’s bepaalt voor wanneer het fout loopt.

Neem volgende zaken zeker mee in uw samenwerkingsovereenkomst:

1. Eigendomsrechten

Wanneer de consument uitdrukkelijk akkoord gaat met de uitvoering van de dienst of wanneer de dienst op zijn verzoek uitgevoerd wordt vooraleer de herroepingstermijn verstreken is én hij/zij bovendien erkent zijn herroepingsrecht definitief te verliezen zodra de dienst wordt uitgevoerd.  Wordt aan deze twee voorwaarden tegelijkertijd niet voldaan, dan kan de consument zich alsnog beroepen op zijn herroepingsrecht. Voorbeelden van uitzondering:

 • Onmiddellijke toegang tot een database
 • Aankoop van een e-book

2. Auteursrechten

Is de prijs afhankelijk van schommelingen op een financiële markt:

 1. Waarop u geen invloed heeft
 2. Waarbij de prijzen kunnen schommelen tijdens de herroepingsperiode

Dit vooral om speculeren op prijs tegen te gaan.  Bijvoorbeeld:

 • Beursgenoteerde wijnen

3. Persoonsgegevens

Heeft de consument op zijn aanwijzing goederen of diensten besteld, dan kan hij na de levering geen beroep meer doen op een herroepingsrecht.  De goederen of diensten werden immers uniek voor hem gemaakt of ontwikkelt.  De mogelijkheid voor de verkoper om voor deze goederen tegen dezelfde prijs een andere koper te vinden is gering.  Uitoefenen van het herroepingsrecht betekent voor de verkoper nagenoeg altijd een (aanzienlijk) verlies.  Denk hier bijvoorbeeld aan:

 • op maat gemaakte kleding
 • op maat ontworpen meubels, keukens, badkamers, …
 • goederen met naamsvermelding
 • op maat geschreven software

“Bij een tijdelijke of langlopende samenwerking bundelt u krachten.  Maak van meet af aan goede afspraken.  Wanneer het fout loopt is het meestal te laat”

4. (niet-) concurrentiebeding

Voor sommige goederen is het gewoon uitgesloten dat ze kunnen teruggestuurd worden omwille van hun beperkte houdbaarheid of bederfelijkheid. Denk hierbij vooral aan verse producten zoals groenten, fruit, zuivel, vlees,…

5. Taakverdeling

Let wel dat het hier enkel omwille van hygiënische of gezondheidsredenen verzegelde producten gaat waarbij het product na openen onverkoopbaar wordt.  Wordt het product echter in zijn originele verpakking en nog steeds verzegeld teruggestuurd, dan kan de consument zich nog wel beroepen op zijn herroepingsrecht.  Voorbeelden zijn:

 • Gezicht of lichaamscremes
 • Tandpasta
 • Ondergoed

6. Verantwoordelijkheden

Sommige goederen worden bij levering omwille van hun aard vermengd met andere reeds of nog aanwezige, al dan niet gelijkaardige goederen waardoor het onmogelijk wordt om de oorspronkelijke en de nieuwe goederen van elkaar te onderscheiden.  Voorbeelden hiervan zijn;

 • Nieuwe levering stookolie bij nog in tank aanwezige stookolie
 • Bulkgoederen in silo

7. Voortzetting

Levering van alcoholische dranken waarbij op het ogenblik van de bestelling er reeds een afspraak is over de prijs..

Wanneer blijkt dat op het ogenblik van de levering bijvoorbeeld 30 dagen na de bestelling de overeengekomen prijs afwijkt als gevolg van schommelingen van de marktprijs waarop de leverancier geen vat heeft, kan de consument zijn herroepingsrecht niet inroepen.  Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld primeur wijnen.

Het risico van een sterk schommelende marktprijs wordt zo bij de consument gelegd.  De leverancier/verkoper wordt hierdoor niet geconfronteerd met een voorraad die hij zonder bestelling niet zou aangekocht hebben.

8. (terugbetaling) kosten en inkomsten

Wanneer een overeenkomst wordt gesloten waarin de consument uitdrukkelijk om een bezoek vraagt voor dringende onderhoud- of herstelwerken, kan deze naderhand zich niet beroepen op zijn herroepingsrecht.  Wel moet de herstelling uitgevoerd zijn binnen de herroepingsperiode van 14 dagen (bijvoorbeeld daags na de aanvraag van de dienst) én moet de consument uitdrukkelijk erkennen afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Woerden er evenwel tijdens zo’n bezoek nog andere bijkomende diensten levert dan specifiek door de consument gevraagd, of goederen geleverd die geen noodzakelijke wisselstukken zijn voor de onderhouds- of herstelwerken, dan beschikt de consument opnieuw over een herroepingsrecht, voor wat die extra diensten en goederen betreft.

9. Verkoop van kranten en tijdschriften, magazines

Het gaat hier slechts om de losse exemplaren welke éénmalig worden aangekocht.  Wanneer de consument in tegendeel een abonnement afsluit, herkrijgt hij zijn herroepingsrecht.  Bijvoorbeeld één los nummer van een modetijdschrift online bestellen kan niet teruggestuurd worden; een abonnement op dit modetijdschrift kan wel binnen de 14 dagen opgezegd worden.  Of u ook de reeds ontvangen exemplaren kan terugsturen en het betaalde terugvorderen is een vraag waar in de meeste gevallen negatief op geantwoord zal worden.

10. Online weddenschappen of loterijbriefjes

Redelijk voor de hand liggend is de uitzondering dat wanneer blijkt dat het geen winnende lot is of de weddenschap verloren is het lot of de weddenschap als “niet voldoen aan de verwachtingen” kan terug sturen.  De consument erkent bij de aankoop het risico op verlies.

Zelfs wanneer de weddenschap nog niet afgesloten is of de trekking van het lot nog niet gebeurd, is geen herroepingsrecht mogelijk.

“Heeft de consument wel de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen, wijs hem steeds op de omstandigheden waarin hij dit recht kan verliezen.”

11. Ontzegelde online producten

Als de consument, nadat ze geleverd werden, een muziek- of video-opname, een e-book of informaticabestanden ontzegelt (bv. dvd, cd, USB-stick, cd-rom, videocassette, …) verliest hij het recht de koop te herroepen. Als hij daarentegen niet aan het veiligheidssysteem raakt, dan kan hij de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden teruggeven.

12. Downloaden van digitale inhoud

Wanneer tijdens de herroepingstermijn begonnen werd met het downloaden van een digitale inhoud, waarvoor de consument op voorhand zijn uitdrukkelijke toestemming gaf en erkend heeft dat hij op die manier zijn herroepingsrecht verliest, dan kan de consument na het downloaden geen herroepingsrecht inroepen (NB: als de consument digitale inhoud wordt aangeboden, en de aanbieder met het downloaden begint zonder de uitdrukkelijke toestemming van de consument én zonder diens verklaring dat hij het verlies van zijn herroepingsrecht erkent of als de consument niet de bevestiging kreeg van de verkoper welke hem had moeten worden meegedeeld, dan is is de consument geen betaling van kosten verschuldigd);

13. Aankopen tijdens een online veiling

Aankopen door de consument in het kader van een online veiling kunnen niet herroepen worden.

14. Reservaties

Bestelt de consument diensten voor niet residentiële logies, vervoer, autoverhuur, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, waarvoor in de overeenkomst een welbepaalde datum of een welbepaalde uitvoeringsperiode wordt bepaald, zoals het reserveren van een vliegticket, een hotel, een huurwagen of theatertickets voor een bepaalde datum dan speelt ook hier het herroepingsrecht niet.

17 april 2020

Door Pascale De Neef

“Het herroepingsrecht is één van de vele verplichtingen waarmee een webshop te maken heeft.  Easylegal ontwikkelde enkele tools om na te gaan of uw webshop wel aan alle wettelijke vereisten voldoet.”

Geef een reactie

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd
   
  Geef uw reactie*

   
  Uw naam*

   
  Uw e-mailadres*

   
   

  ons logo invert1

  EasyLegal vof
  Sint Janstraat 68
  1785 Merchtem
  info@easylegal.be
  +32 (0) 52 37 47 82
  BE 0741.883.615

  Reacties zijn gesloten.