Artikel Verplichte vermeldingen op websites

Home > Webwinkels > Verplichte vermeldingen op websites

Wettelijk verplichte vermeldingen op websites en webshops

Een website is zeker het visitekaartje van uw organisatie. Daarnaast is het een zakelijke communicatievorm die aan wettelijke verplichtingen onderworpen is.

Dat uw website technisch en commercieel goed in elkaar moet zitten om een zo duidelijk mogelijke boodschap naar uw bezoekers over te brengen hoeft geen betoog. Hier wordt dan ook goed over nagedacht en met de meeste zorg uitgevoerd.

Dat de website, zelfs als u geen online handel drijft in de vorm van een webshop, een aantal wettelijk verplichte vermeldingen moet bevatten wordt hierbij maar al te vaak uit het oog verloren.

Regelmatig voert de FOD Economie controles uit. De laatste grootschalige controle waarbij meer dan 2.240 websites werden gecontroleerd, wees uit dat bij één op de drie geen of onvolledige bedrijfsinformatie aanwezig te zijn. Daarnaast eist de strenge privacy reglementering dat u niet zonder toestemming persoonsgegevens van de bezoekers van de website mag gebruiken.

Minimaal verplichte vermeldingen op de website

Zelfs wanneer u geen rechtstreekse online verkopen doet, is volgende informatie verplicht op uw website:

  • uw naam of handelsnaam
  • de rechtsvorm wanneer het een rechtspersoon betreft
  • het adres van de maatschappelijke zetel
  • het ondernemingsnummer (0+9 cijfers)
  • Contactgegevens zoals een telefoonnummer, e-mail adres of een contactformulier
  • het BTW-nummer (BE+ondernemingsnummer) indien u BTW-plichtig bent
  • Gegevens van de toezichthoudende autoriteit bij vergunningsplichtige beroepsacitiveiten
  • Verwijzing naar beroepsvereniging en uw titel bij uitoefening van een gereglementeerd beroep
  • Eventueel de vermelding van de onderschreven gedragscode en de vindplaats ervan

Verplichte vermeldingen in het kader van de GDPR/AVG

De privacywetgeving vereist dat ook uw website aan bepaalde eisen voldoet.  Plaatst uw website cookies dan zal u bezoekers hiervan informeren in een cookiebeleid en vóórafgaandelijk toestemming verkrijgen. Meestal is dit slechts mogelijk door het gebruik van specifieke software die alle cookies blokkeren tot wanneer expliciete toestemming is verleend. Voorbeelden zijn het gebruik van google analytics, facebook (pixel) of het gebruik van chatsoftware.

Een privacyverklaring is eveneens vereist wanneer u via uw website persoonsgegevens verwerkt.  Dit is zo wanneer bezoekers de mogelijkheid hebben om een contactformulier of informatieformulier in te vullen.

Verwerken van persoonsgegevens voor privacydoeleinden vereist eveneens uitdrukkelijke toestemming die ten allen tijde kan ingetrokken worden.  Welke gegevens voor dit doeleinde verwerkt worden, geeft u aan in uw privacyverklaring.

“De strenge privacy reglementering eist dat u niet zonder toestemming persoonsgegevens van de bezoekers van de website mag gebruiken.”

 

Vermeldingen op zakelijke social media pagina’s

Zakelijke social media pagina’s zijn een verlengstuk van uw onderneming en is een bijkomend communicatie- en verkoopkanaal geworden.  Voor bezoekers moet het duidelijk zijn dat het om een bedrijfspagina gaat. Alle social media pagina’s van uw organisatie zullen daarom ook de hiervoor opgesomde lijst van vermeldingen bevatten. 

Waar deze gegevens vermelden

Vermits bezoekers altijd de mogelijkheid moeten hebben uw bedrijfsgegevens te raadplegen, is de meest voor de hand liggende plaats de footer van de website.  Zo toont elke pagina automatisch de verplichte vermeldingen. 

Worden persoonsgegevens verwerkt en heeft u hiervoor expliciete toestemming nodig, denk hierbij aan marketingdoeleinden of nieuwsbrieven, dan moet de privacyverklaring aan het toestemmingsformulier zelf weergegeven worden.  De bezoeker zal zijn toestemming met de verwerking uitdrukkelijk te kennen geven door het aanvinken van een selectievakje – een opt-in.

“Minimaal 9 verplichte vermeldingen op website.”

Andere vermeldingen op de website

Meer transparantie naar bezoekers en/of potentiële klanten geeft u door ook uw algemene verkoopsvoorwaarden weer te geven.  Let hierbij wel wanneer deze louter informatief op de site geplaatst worden, uw klant er niet door gebonden is.  Wil u de algemene voorwaarden kunnen inroepen dan zal de klant tijdens het (online) bestelproces uitdrukkelijk moeten bevestigen er kennis van genomen te hebben. 

Disclaimers of gebruiksvoorwaarden voor de website zijn éénzijdige documenten waarin u het gebruik door bezoekers kenbaar maakt.  Auteursrechtclausules, beperking van aansprakelijkheid of een minimumleeftijd worden in disclaimers opgenomen.

Bijkomende verplichtingen voor webshops

Online verkopen vereisen bijkomende verplichtingen vóór, tijdens en na het verkoopproces.  Een overzicht:

 • Correcte prijsaanduiding
 • Vermelden herroepingsrecht
 • Garantieverplichtingen
 • Bevestiging van de bestelling
 • Modaliteiten voor uitvoer van diensten
 • Klachtenprocedure

28 februai 2020

Door Pascale De Neef

“Uw zakelijke website, social media pagina’s of webshop wettelijk in orde hebben, kan u als onderneming flink wat boetes of kosten besparen.” 

Meer informatie over deze dienst. 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

 
 

Geef een reactie

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd
   
  Geef uw reactie*

   
  Uw naam*

   
  Uw e-mailadres*

   
   

  ons logo invert1

  EasyLegal vof
  Sint Janstraat 68
  1785 Merchtem
  info@easylegal.be
  +32 (0) 52 37 47 82
  BE 0741.883.615

  Reacties zijn gesloten.