Dienst domeinnaamgeschil

Minnelijke oplossing

Haalbaarheidstoets procedure

Arbitrage of rechtbank

Domeinnaam geschillen

Uw merknaam in iemand anders domeinnaam?

Komt u er niet uit met onderhandeling of bemiddeling dan kan een arbitrageprocedure via Cepani of WIPO  snel soelaas brengen.

In 4 stappen een arbitragebeslissing over uw domeinnaamgeschil

Onderzoek naar haalbaarheid

Overdracht van domeinnaam vereist 3 cumulatieve voorwaarden

Om de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moet je drie cumulatieve voorwaarden aantonen: 

 1. De domeinnaam is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met een van de volgende elementen  waar de aanklager rechten op heeft: 
 • een merk 
 • een handelsnaam 
 • een maatschappelijke benaming of venootschapsnaam 
 • een geografische aanduiding  
 • een persoonsnaam 
 • een benaming van een geografische entiteit 
 1. De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of legitiem belang t.o.v. die domeinnaam. 
 2. De domeinnaamhouder handelde met het doel om een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.

.

Ontwerp & neerleggen klacht

Een klacht moet verplicht aan bepaalde voorwaarden voldoen

Zo moet de klacht minstens volgende gegevens bevatten

 1. Gegevens over de partijen – ook contactgegevens
 2. Vindplaats van de gegevens
 3. Gegevens over de domeinnaam.
 4. Gegevens van de registrar.
 5. Taal van overeenkomst registrar
 6. Omstandige uiteenzetting van de grond
 7. Uw eis
 8. Bevoegde rechtbank

Beslissing door arbitragecomissie

Binnen de 40 dagen na indienen van klacht bekomt u een beslissing

Een gemiddelde procedure verloopt als volgt: 

 • U dient de klacht in
 • de domeinnaamhouder krijgt bericht dat er een klacht werd neergelegd: binnen de 7 dagen 
 • tijd voor de domeinnaamhouder om hierop te reageren: 21 dagen 
 • Arbitragecommissie duidt de bemiddelaar aan: ten laatste 7 dagen later  
 • Commissie maakt de beslissing bekend: 14 dagen later 

Uitvoeren van de belissing

De beslissing wordt na 15 dagen uitgevoerd tenzij de registrant beroep instelt

DNS Belgium voert deze beslissing uit: 15 dagen na ontvangst ervan, tenzij een partij binnen deze termijn een beroepsprocedure inleidt.

Bij een domeinnaamregistratie geldt het principe “first come, first served". Een minnelijke oplossing voor een geschil leg je altijd vast in een overeenkomst.

Wanneer het gaat over domeinnaamgeschillen is snelle reactie vereist.

Ook al is een domeinnaam geheel ter goeder trouw geregistreerd dan kan het gebeuren dat toch er inbreuk is tegen een beschermd merkt of handelsnaam.

Naast procedures voor de burgerlijke of handelsrechtbank kan beroep op arbitrage worden gedaan.  Een snelle manier van geschillenbeslechting waarbij een onafhankelijke specialist, arbiter, uitspraak doet. 

Wie meent een beter recht op een domeinnaam te hebben, kan volgens de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Procedure (UDRP) zijn claim voorleggen aan een arbitragecommissie bij bijvoorbeeld de WIPO of Cepani.

Easylegal heeft ervaring in het voeren van en bijstand verlenen in domeinnaamgeschillen op grond van merkenrecht, handelsnaam of een andere rechtsgrond. 

Haalbaarheid van een procedure bekijken

Uw domeinnaam werd (ten onrechte) geclaimd of wordt u geconfronteerd met een claim?  Contacteer ons.  Onze juristen hebben ervaring met domeinnaamgeschillen.

Wij geven advies en verlenen bijstand bij:

In vele gevallen leidt niet elk domeinnaamgeschil tot een procedure en kan mits onderhandelen tot een oplossing worden gekomen.  Onze juristen onderhandelen namens u leggen de overdracht nadien vast in een overeenkomst.

Meer informatie over deze dienst of u heeft een andere juridische vraag

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 0476/77.66.87, of stuur ons een mail via: info@easylegal.bel. 

Vragen u terug te bellen via onderstaand contactformulier kan ook: één van onze juristen neemt dan vrijblijvend contact met u op.

   UW GEGEVENS
   

   

   

   

   

  Gerelateerde diensten

  Recht voor start-ups

  Een onderneming opstarten gaat met vele vragen gepaard waarbij juridische zaken regelen dikwijls uitgesteld worden.  Niettemin is het belangrijk stil te staan bij een aantal elementen die u best van bij aanvang regelt, ook op vlak van internetrecht.  Wij hebben dit alles voor u in een duidelijk overzicht samengebracht.

  Bescherming merk, handelsnaam, logo

  Door een merk, handelsnaam en/of logo in te schrijven, wordt vastgelegd dat alleen uw organisatie hiervan gebruik mag maken.  Vastleggen van een merk kan zowel voor de Benelux of wanneer u Europees handel wil drijven, voor heel Europa.

  Bescherming merk, handelsnaam, logo

  Door een merk, handelsnaam en/of logo in te schrijven, wordt vastgelegd dat alleen uw organisatie hiervan gebruik mag maken.  Vastleggen van een merk kan zowel voor de Benelux of wanneer u Europees handel wil drijven, voor heel Europa.

  ons logo invert1

  EasyLegal vof
  Sint Janstraat 68
  1785 Merchtem
  info@easylegal.be
  +32 (0) 476/77.66.87
  BE 0741.883.615

  Reacties zijn gesloten.