Dienst merken

Nazicht beschikbaarheid

Klassen bepalen

Indienen

Merkbescherming

Leg vast dat alleen u een merk, handelsnaam en/of logo mag gebruiken

Een merk vastleggen kan zowel voor de Benelux of wanneer u Europees handel drijft, voor heel Europa of zelfs de hele wereld  Wij maken samen met u deze keuze

In 6 stappen uw merk registreren

Stap 1

Nazicht beschikbaarheid

Uiteraard moet het merk dat u wil registreren beschikbaar zijn.  Wat betekent dat uw merkregistratie geef inbreuk op al geregistreerde merken mag uitmaken.  Tevens kijken wij na of uw merk wel voldoet aan alle voorwaarden om geregistreerd te worden.

Stap 2

Bepalen van klassen

U kan uw merk in 1 of meerdere klassen registreren.  Samen gaan we na welke klassen voor uw onderneming het best geschikt zijn.

Stap 3

Indienen bij BBIE, EUIPO of WIPO

Nadat uw de klassen waarvoor u uw merk wil registreren bepaald zijn, volgt de daadwerkelijke registratie bij het bevoegd merkenbureau.  Hier vindt u een overzicht van de bestaande klassen.

Stap 4

Beoordeling formele eisen en absolute gronden

Het merkenbureau kijk uw aanvraag na op het voldoen aan formele vereisten en absolute gronden.  Maw er wordt nagegaan of uw aanvraag tot registratie aan alle wettelijke eisen voor registratie voldoet.

Stap 5

Wettelijke bezwaartermijn

Na toetsing en goedkeuring krijgen belanghebbenden gedurende 30 dagen de kans om bezwaar aan te tekenen.  Dergelijke bezwaren worden enkel geformuleerd wanneer uw merk inbreuk zou maken op een bestaand merk.  Vermits wij dit vooraf gecontroleerd hebben is de kans op bezwaar verwaarloosbaar.

Stap 6

Inschrijven merk voor 10 jaar

Na afloop van de bezwaartermijn wordt uw merk voor 10 jaar geregistreerd.  Vanaf dan kan u ten volle uw merk exploiteren.

Een ingeschreven en beshermd merk verleent de houder een exclusief gebruiksrecht

Een merkhouder heeft het exclusieve beslissingsrecht om het merk te gebruiken, in licentie te geven en op te treden tegen inbreuken

Afhankelijk van waar u handel wil drijven kan een merk enkel in de Benelux, binnen de Europese gemeenschap of wereldwijd gedeponeerd worden.

Vooraleer een merk te registreren moet nagegaan worden of uw merk kan geregistreerd worden en hier loopt hel al wel eens verkeerd.  Tegen het verzoek tot registratie kunnen merkhouders bezwaar aantekenen bij vermeende inbreuk door uw verzoek.  En wordt het bezwaar aanvaard dan kan u geen terugvordering doen van uw inschrijvingskost.

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of waarvoor een dubbelcheck wenst.  Wij bekijken uw campagne of deze van uw klant na en na afloop ontvangt u een verslag met tips om eventuele risico’s op te lossen.

De specialisten van Easylegal doen onderzoek naar de haalbaarheid van een registratie

Anderzijds kunnen wij u helpen bij aantekenen van bezwaar tegen latere registraties van merken, handelsnamen of logo’s die te sterk op uw merk lijken.

Ook kunnen wij u bijstaan bij het aantekenen van bezwaar wanneer uw aanvraag tot registratie geweigerd werd. 

Kosten merkregistratie

 • Beneluxmerk € 477,- (excl. BTW): voor 10 jaar en 1 klasse (meerdere klassen mogelijk)
 • Gemeenschapsmerk 1.247 (excl. BTW): voor 10 jaar en 1 klasse (meerdere klassen mogelijk)
 • Internationaal merk: offerte

Meer informatie over deze dienst of u heeft een andere juridische vraag

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 0476/77.66.87, of stuur ons een mail via: info@easylegal.bel. 

Vragen u terug te bellen via onderstaand contactformulier kan ook: één van onze juristen neemt dan vrijblijvend contact met u op.

   UW GEGEVENS
   

   

   

   

   

  Gerelateerde diensten

  Juridische documenten

  Het juridisch landschap verandert heel snel.  Uw contracten moeten aan deze veranderingen aangepast worden willen ze nog geldig zijn.  Nood aan een partner bij contractonderhandeling of  een second opinion?  Onze juristen kunnen u hierbij helpen.

  Domeinnaam geschillen

  De domeinnaam waar uw merknaam in verwerkt zit, is in het bezit van een ander.  Komt u er niet uit middels bemiddeling dan lijkt een procedure voor de burgerlijke rechtbank onvermijdelijk.  Maar het kan ook anders; via een arbitrageprocedure van de WIPO.  Onze juristen kunnen deze procedure namens u voeren of u erbij begeleiden

  Idee beschermen

  Een goed idee is goud waard wordt wel eens gezegd. Creaties worden beschermd door het auteursrecht, ideeën vallen daar buiten.  Soms is het nuttig om achteraf te kunnen bewijzen dat uw idee al op een bepaald moment bestond.  Een idee vastleggen is daarom verstandig.  De juristen van Easylegal zijn vertrouwd met de procedure om uw idee te beschermen.

  Reacties zijn gesloten.