Diensten zonder link

Snelle uitvoering

Door experten

Tegen passend tarief

Juridische diensten

Juridische dienstverlening op een eigentijdse manier. 

Geen lange afspraaktijden maar specialisten die voor u, op afstand of op locatie, onmiddellijk aan de slag gaan.

Onze dienstverlening creëert meerwaarde en duidelijkheid voor uw organisatie

Webshop Certifier

Op een website moeten verplicht een aantal vermeldingen staan.  Verkoopt u goederen of diensten via uw website dan zal deze bovendien moeten voldoen aan de consumentenwetgeving.  Daarnaast moet worden rekening gehouden worden met cookie-, privacy- en marketingwetgeving.

Cookiecare

Voor websites en webshops is het belangrijk een up-to-date privacy policy en cookiebeleid te hebben. Wij kunnen voor u detecteren welke cookies u gebruikt, of toestemming vereist is en hoe u deze dan wel moet vragen.

Juridische documenten

Het juridisch landschap verandert heel snel.  Uw contracten moeten aan deze veranderingen aangepast worden willen ze nog geldig zijn.  Nood aan een partner bij contractonderhandeling of  een second opinion?  Onze juristen kunnen u hierbij helpen.

Privacy audit

Sedert de invoering van de GDPR/AVG in mei 2018 is het privacy landschap drastisch veranderd.  Alle organisaties moeten voortaan voldoen aan strikte eisen in de omgang met persoonsgegevens  Zet deze wetgeving om in een strategisch wapen met het privacycertificaat.

Recht voor start-ups

Een onderneming opstarten gaat met vele vragen gepaard waarbij juridische zaken regelen dikwijls uitgesteld worden.  Niettemin is het belangrijk stil te staan bij een aantal elementen die u best van bij aanvang regelt, ook op vlak van internetrecht.  Wij hebben dit alles voor u in een duidelijk overzicht samengebracht.

Fiscaal gunstige auteursrechten

Gemiddeld 30 % meer verdienen door gebruik te maken van het fiscaal gunstig regime voor auteursrechten. Geef je rechten in cessie of concessie en geniet van dit voordeel. Easylegal staat je hierin bij. Voor auteurs maar ook software developers, grafisch ontwerpers, marketeers, archtecten, sprekers, ...

Marketing campaign

Doelgericht klantenprofielen zijn bij online marketing uiterst belangrijk.  Klantenprofielen worden opgebouwd door cookies waartegen betrokkenen zich kunnen verzetten.  Het concept retargeting wordt hierbij veel toegepast.  Wij gaan na waar u uw campagne eventueel moet bijsturen om in orde te zijn met privacywetgeving.

Bescherming merk, handelsnaam, logo

Door een merk, handelsnaam en/of logo in te schrijven, wordt vastgelegd dat alleen uw organisatie hiervan gebruik mag maken.  Vastleggen van een merk kan zowel voor de Benelux of wanneer u Europees handel wil drijven, voor heel Europa.

DPIA uitvoeren

Met een Data Protection Impact Assessment brengt u privacyrisico's binnen uw organisatie in kaart.  In sommige gevallen is een DPIA verplicht en in alle gevallen zal de uitkomst van de DPIA ingepast moeten worden in de ontwikkeling van uw dienst.  Onze juristen staan u bij met de uitvoering, de implementatie en gevolgen van een DPIA.

Alternatieve geschillenregeling

ICT, Internet, social media en online marketing zijn snel groeiende technologieën.  De internet juristen kennen zowel het recht als de technologie waardoor ze snel kunnen inspelen om wijzigende risico's.  Hun adviezen zijn praktisch, begrijpelijk en onmiddellijk toepasbaar.

Het recht en sociale media

Elke organisatie die online producten verkoopt, een social media of een google my business account heeft, heeft wel eens te maken met  negatieve revieuws.  Best vervelend, zeker wanneer deze niet geheel naar waarheid zijn.  Wij kunnen samen met u de ernst en mogelijke juridische oplossingen nagaan.

Document management

Voor vele organisaties is een document management systeem een actueel thema. Vooraleer documenten in dergelijk systeem in te voeren, wordt elk document best juridisch naar zijn correctheid en up-to-date zijn gecontroleerd. Easylegal maakt een overzicht van alle bedrijfsdocumenten, screent deze en past aan waar nodig.

Eerste hulp bij datalekken

Voor elke organisatie is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving, relevante jurisprudentie, gedragscodes en protocollen die binnen uw branche (gaan) gelden. Zo kunt u er tijdig voor zorgen dat uw bedrijfsvoering op nieuwe ontwikkelingen is ingericht.

Audit verwerkers-overeenkomst

Standaard staat in elke verwerkersovereenkomst dat de verwerkings-verantwoordelijke het recht heeft de verwerker te controleren of hij/zij diens verplichtingen, zoals omschreven in de overeenkomst wel nakomt. In de praktijk is zo een audit niet altijd evident.

Contract onderhandeling

Elke organisatie sluit voortdurende overeenkomsten af. Duidelijkheid hierbij is van groot belang, zeker wanneer het om complexe materies gaat. Onze juristen denken met u mee wanneer u in onderhandeling gaat voor een nieuw contract.

Idee beschermen

Een goed idee is goud waard wordt wel eens gezegd. Creaties worden beschermd door het auteursrecht, ideeën vallen daar buiten.  Soms is het nuttig om achteraf te kunnen bewijzen dat uw idee al op een bepaald moment bestond.  Een idee vastleggen is daarom verstandig.  De juristen van Easylegal zijn vertrouwd met de procedure om uw idee te beschermen.

Second opinion

U gaat een overeenkomst afsluiten en wil voorafgaand de ondertekening weten of uw belangen wel voldoende afgedekt zijn of dat alle bepalingen wel rechtsgeldig opgesteld zijn. Uw overeenkomst aan een second opinion onderwerpen kan u veel leed en kosten besparen. Tevens heeft u een stevige (her-)onderhandelingsvoet.

FG/DPO dienst

Sedert de nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG) is het in vele gevallen verplicht een DPO aan te stellen.  Zelfs indien niet verplicht is het in vele gevallen toch aangewezen beroep te doen op een DPO.  Wij verzekeren voor u deze dienst, bij u in uw organisatie of vanop afstand en voor zoveel uren als u ons nodig heeft.

Domeinnaam geschillen

De domeinnaam waar uw merknaam in verwerkt zit, is in het bezit van een ander.  Komt u er niet uit middels bemiddeling dan lijkt een procedure voor de burgerlijke rechtbank onvermijdelijk.  Maar het kan ook anders; via een arbitrageprocedure van de WIPO.  Onze juristen kunnen deze procedure namens u voeren of u erbij begeleiden

Onmiddellijke inning

Om betaling van uw niet betwist B2B facturen te bekomen, hoeft u niet altijd eerst een vonnis van een rechtbank te hebben maar kan u beroep doen op een vereenvoudigde procedure. Enkele weken later heeft u meestal al het bedrag op uw rekening of zijn er concrete betalingsmodaliteiten overeen gekomen. Met deze procedure bespaart u tijd èn geld.

Website verifier

99% van de Belgische bedrijfswebsites en e-commerce sites voldoet niet aan alle wettelijke verplichtingen. Easylegal biedt een snelle en efficiënte audit van je website, zodat je met een gerust gemoed zichtbaar kan zijn op het internet, zonder risico op boetes of klachten.

Meer informatie over onze diensten of u heeft een andere juridische vraag

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 052 37 47 82, of stuur ons een mail via: info@easylegal.bel. 

Vragen u terug te bellen via onderstaand contactformulier kan ook: één van onze juristen neemt dan vrijblijvend contact met u op.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

ons logo invert1

EasyLegal vof
Sint Janstraat 68
1785 Merchtem
info@easylegal.be
+32 (0) 52 37 47 82
BE 0741.883.615

Reacties zijn gesloten.