Dienst Alternatieve geschillenregeling

8 vormen van alternatieve geschillenregeling

Van onderhandeling

tot arbitrage

Alternatieve geschillenregeling

Uw geschil voor de rechtbank brengen is duur en tijdrovend, maar het kan ook anders.

Tal van alternatieve geschillenregeling zijn mogelijk. Van bemiddeling tot arbitrage. Daarnaast kan u beroep doen op onze gespecialiseerde juristen wanneer het om ICT, social media of online marketing gerelateerde conflicten gaat.

Kies uit de mogelijke vormen van alternatieve geschillenregeling wat best bij uw situatie aansluit

Eerste hulp bij conflicten

Een duidelijke ingebrekestelling kan volstaan om uw tegenpartij in beweging te krijgen

Dikwijls hoeft het niet tot een procedure te komen maar kan een eenvoudige ingebrekestelling of een gesprek met uw tegenpartij al tot een oplossing leiden.  Laat Easylegal uw partner zijn om de soms moeilijke gesprekken op gang te brengen.

Collaboratieve onderhandeling

Samen met een daartoe opgeleide advocaat naar een oplossing zoeken

Komt u er niet zelf uit dan kan u samen met uw contractspartij en een hiervoor speciaal opgeleide advocaat rond de onderhandelingstafel gaan zitten om tot een oplossing te komen.  Easylegal doet hiervoor beroep op door ons gescreende advocaten.

Bemiddeling

Een neutrale derde om partijen naar een oplossing te leiden

Bij bemiddeling hoeft u niet altijd beroep te doen op een advocaat maar kan u daarvoor ook terecht bij een erkende bemiddelaar.  Dit is een neutrale derde om te helpen uw geschil op te lossen.  Bemiddeling is minder duur dan beroep te doen op een advocaat.

Verzoening

Een neutrale derde om partijen een oplossing voor te stellen

Verzoening gaat nog een stap verder dan bemiddeling. Bij verzoening doen partijen beroep op een neutrale derde om te trachten hun geschil op te lossen, dit al dan niet in het kader van een geschil voor de rechtbank.

Beroep op ODR platform

Online geschillenplatform voor e-commerce geschillen

Hier gaat het om Het een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.  Het hele proces van buitengerechtelijke geschillenbeslechting gebeurt via het internet. Lange en dure rechtszaken kunnen zo vermeden worden en het vertrouwen van de Europese consument om ook buiten de eigen landsgrenzen te shoppen wordt versterkt.

Arbitrage

Schriftelijke procedure die de kracht van een vonnis heeft

Arbitrage is een strikte schriftelijke procedure die door alle partijen moet aanvaard worden.  Er wordt beroep gedaan op een onafhankelijke arbiter die een definitieve beslissing neemt.  Homologatie door de rechtbank geeft aan deze beslissing een uitvoerbare titel.

Beroep op een ombudsman

Bemiddelende en adviserende procedure met een maximumtermijn.

Een ombudsman zal proberen het probleem in der minne te regelen, op voorwaarde dat de partijen al, zonder succes, een eerste poging hebben ondernomen om het geschil bij te leggen. Hij/zij zal informatie verzamelen en een advies uitbrengen.

Deze adviezen zijn niet bindend. U bent dan ook als onderneming niet verplicht het advies te volgen. Doet u dat niet, dan zal u wel moeten uitleggen waarom.

Beroep op een ombudsdienst kan zowel door particulieren als ondernemingen.

Europees centrum voor de consument

Bemiddelende en adviserende rol en waakt over consumentenrechten

Elk probleem tussen een consument en een bedrijf/handelaar gevestigd buiten België, in één van de lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen en IJsland kan aan het ECC voorgelegd worden. Het ECC verstrekt informatie over de rechten van de persoon en geeft advies over de rechten van de consument en bemiddelt via het ECC netwerk met het oog op een minnelijke oplossing. Deze procedure kan enkel door consumenten gestart worden

Een gesprek met uw tegenpartij is in de meeste gevallen een stap naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing

Een geschil hoeft niet altijd te ontaarden in een definitieve breuk maar heeft een tegenpartij het gewoon verkeerd voor.  Dan kan het schrijven van een duidelijke ingebrekestelling volstaan om uw tegenpartij in beweging te krijgen.  Een goede brief opstellen is een kunst op zich. Ook stelt de wet in een aantal gevallen, zoals een klacht of een ingebrekestelling, specifieke eisen. Professionele hulp is dan ook zeer aan te raden.

Een specialist van Easylegal kan dit  uit handen nemen en de correspondentie en onderhandelingen namens u voeren; en indien nodig u bijstaan in een gerechtelijke procedure, en in goed overleg met uw advocaat.

Meer informatie over deze dienst of u heeft een andere juridische vraag

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 0476/77.66.87, of stuur ons een mail via: info@easylegal.bel. 

Vragen u terug te bellen via onderstaand contactformulier kan ook: één van onze juristen neemt dan vrijblijvend contact met u op.

   UW GEGEVENS
   

   

   

   

   

  Gerelateerde diensten

  Bescherming merk, handelsnaam, logo

  Door een merk, handelsnaam en/of logo in te schrijven, wordt vastgelegd dat alleen uw organisatie hiervan gebruik mag maken.  Vastleggen van een merk kan zowel voor de Benelux of wanneer u Europees handel wil drijven, voor heel Europa.

  Domeinnaam geschillen

  De domeinnaam waar uw merknaam in verwerkt zit, is in het bezit van een ander.  Komt u er niet uit middels bemiddeling dan lijkt een procedure voor de burgerlijke rechtbank onvermijdelijk.  Maar het kan ook anders; via een arbitrageprocedure van de WIPO.  Onze juristen kunnen deze procedure namens u voeren of u erbij begeleiden

  Webshop verifier

  Op een website moeten verplicht een aantal vermeldingen staan.  Verkoopt u goederen of diensten via uw website dan zal deze bovendien moeten voldoen aan de consumentenwetgeving.  Daarnaast moet worden rekening gehouden worden met cookie-, privacy- en marketingwetgeving.

  Reacties zijn gesloten.